Annons

 i Eko/Miljö

EU:s jordbruks- och fiskeråd ska komma överens om fiskekvoterna i Östersjön för år 2013 när ansvariga ministrar träffas den 22-23 oktober. Rådet ska också enas om förslaget om en ny europeisk fiskefond. Därutöver ska EU-kommissionen presentera ett förslag om ökad öppenhet kring mottagare av jordbruksstöd.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson representerar Sverige vid rådsförhandlingarna i Luxemburg. Foto: Europeiska unionens råd

Den svenska regeringens utgångspunkt när det gäller att fastställa fiskemöjligheterna för Östersjön är att förvaltningsplaner för fisket ska följas och fångstkvoter sättas i enlighet med målsättningen om ett långsiktigt hållbart fiske till år 2015.

EU-kommissionens förslag för Östersjön år 2013 innebär bland annat att fisket av torsk i Östersjön ska minska med 9 procent i östra beståndet, och minska med med 2 procent i västra beståndet. Detta i enlighet med den långsiktiga förvaltningsplanen för torskfisket.

Den svenska regeringen stödjer kvotminskningarna men anser att en större sänkning av kvoten är att föredra för det västra beståndet, då det skulle innebära en ökad möjlighet att nå målet om ett maximalt hållbart fiske till år 2015.

När det gäller laxfisket föreslår EU-kommissionen en minskning av kvoten med 11 procent i centrala Östersjön. Sverige stöder förslaget och anser att en minskning av laxkvoten i Östersjön är särskilt viktig för att få en positiv utveckling av de vilda laxbestånden.

Läs mer här -> Regeringen 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera