Annons

 i Eko/Miljö

En av målsättningarna med projektet ReFisk är att bidra till förändrade och regionalt anpassade fiskeregler längs ostkusten. Efter att projektet, som leds av Länsstyrelsen Stockholm, har tagit fram ett sådant underlag har Havs- och vattenmyndigheten nu skickat ut ett förslag om reviderade fiskeregler på remiss. 

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) håller på med en översyn och revidering av fiskeregler för kuststräckor runtom i Sverige. För att underlätta arbetet med ändrade fiskeregler gällande mellersta ostkusten – från Östhammars kommun i norr till Kalmar län i söder – har Länsstyrelsen Stockholm drivit projektet ReFisk sedan 2017. Under åren 2017–2018 genomfördes en omfattande utvärdering av befintliga fredningsområden för fisk, som funnits i Stockholms skärgård sedan 2005.

– Utvärderingen har visat att fredningsområden har positiv inverkan på förekomsten av gädda. Vi har därför föreslagit ett relativt stort antal nya fredningsområden i det berörda området, säger Länsstyrelsen Stockholms länsfiskekonsulent Henrik C Andersson.

Länsstyrelsen levererade ett förslag på reviderade fiskeregler, som bland annat innebär just fredningsområden, till Havs- och vattenmyndigheten i december 2019. Andra föreslagna regler är ytterligare fångstbegränsningar på flera arter, förändrade minimimått och fönsteruttag på gös.

HaV har tagit till sig åsikterna och har nu skickat ut ett förslag om förändrade fiskeregler på remiss. Länsstyrelsen har underremitterat förslaget till fiskets regionala organisationer och andra regionala berörda sakägare. Även allmänheten har möjlighet att yttra sig över förslaget.

Observera att den som har avsikt att yttra sig ska lämna sitt svar per e-post till Länsstyrelsen: stockholm@lansstyrelsen.se med kopia till henrik.c.andersson@lanstyrelsen.se.

Ange diarienummer 101-72956-2020 i rubrikraden. Yttrandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen Stockholm senast den 20 januari 2021.

Remiss och bilagor

Remiss från HaV gällande ändrade bestämmelser för fiske på kusten i Östersjönlänk
(Bortse från uppgiften på sidan 2 att remissvaret ska lämnas till HaV. Den som svarar på Länsstyrelsens underremiss ska svara till Länsstyrelsen Stockholm, se kontaktuppgifter ovan.)

Bilaga 1 – Ändringar i befintliga fredningsområdenlänk

Bilaga 2 – Nya fredningsområdenlänk

Bilaga 3 – Konsekvensutredninglänk

Dokumenten ovan finns på HaV:s webbplats.

Kontakt 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera