Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Allt fiske föreslås att förbjudas i delar av Blekinge förutom under sommaren. Det är en god nyhet även för kustvattnet, som får en chans att återhämta sig, menar Vattenmyndigheten för Södra Östersjön. 

– Vattenmyndigheten tror att fredningen kan hjälpa till så att kustvattnet når en God ekologisk status till 2027, säger Matilda Valman, samordnare på Vattenmyndigheten Södra Östersjön.

Det är Havs- och vattenmyndigheten som föreslår att tio områden i Blekinge fredas från fiske under perioden 15 september fram till 31 maj.

Vattenmyndigheten Södra Östersjön stödjer förslaget. En bieffekt av skyddet som fisken får är att övergödningen kan minska.

Inget av de tio områdena har idag god ekologisk status. Nu kan Vattenmyndigheten se att fiskestoppet kan gynna kustvattnet.

– I synnerhet ser vi positivt på att rovfiskbestånden ökar eftersom det mildrar effekterna av övergödning, som är ett problem inte bara i Blekinges kustvatten utan i hela Södra Östersjöns vattendistrikt, säger Matilda Valman.

Hon hoppas att fler kommer att koppla ihop nyttan av att kombinera de här åtgärderna. Det borde vara naturligt att alltid göra det.

– Trots att fisk som indikator för god ekologisk status finns inräknat i Havsmiljödirektivet tycker Vattenmyndigheten Södra Östersjön det är märkligt att kustvattnens fisk och fiskeri faller utanför de mål vi satt upp för att nå god ekologisk status enligt Vattendirektivet, särskilt när vi vet att goda fiskbestånd påverkar de andra kvalitetsfaktorerna som innefattas av Vattendirektivet, säger Matilda Valman.

 

En

Allt fiske föreslås förbjudas för tio områden i Blekinge, under perioden från 15 september till 31 maj. Foto: Länsstyrelsen

 

Fakta

Inget av områdena nedan, som alla föreslås fredas, uppnår idag god ekologisk status enligt ramdirektivet för vatten (2000/60/EG). Fredningen innebär att allt fiske förbjuds 1 januari-31 maj och 15 september-31 maj.

  • Valjeviken
  • Sölvesborgsviken
  • Byggesviken
  • Edstorpaviken
  • Väbyfjorden, Smygen och Vångösund
  • Inre fjärden
  • Hjorthammarsviken och Tromtösundaviken
  • Rosenholmsviken och Lindesnäsviken
  • Hallarumsviken

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera