Annons

 i Eko/Miljö

Svenska bestånd av de vanliga matfiskarna torsk, kolja, långa, kummel och hälleflundra är hotade. Fisket utgör ett av de allvarligaste problemen för den biologiska mångfalden i Västerhavet enligt Havsmiljöinstitutets senaste analys av miljötillståndet i svenska hav som redovisas i rapporten Havet 2015/1016.

Idag lanseras Havet 2015/2016, på Havs- och vattenforum i Göteborg. Rapporten ger den mest aktuella beskrivningen av miljösituationen i våra svenska havsområden.

Förutom att överfiske enligt allt fler studier bidrar till stora förluster av ålgräs längs kusten, anses fisket direkt eller indirekt bidra till att 150 svenska marina arter inklusive 20 fiskarter idag är rödlistade enligt Artdatabankens senaste rapport.

I Kattegatt har man instiftat fredade områden för att hjälpa torsken att komma tillbaka, men hittills har ingen tydlig återhämtning skett.

– Det enda välmående beståndet av torsk i svenska vatten återfinns idag i Öresund där trålförbud rått sedan 1930-talet, säger Per Moksnes, miljöanalytiker vid Havsmiljöinstitutet och forskare vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

För att minska påverkan från fisket på djuren som lever på botten har nya marina skyddsområden instiftats där fisket är begränsat, och fler områden planeras inom de närmsta åren.

Havs- och vattenmyndigheten har också beslutat om en rad åtgärder inom svenskt vatten för att stärka bestånden av fisk och i dessa beaktar man också fiskarna roll i ekosystemen.

Åtgärdsprogrammet för att bland annat stärka fiskbestånden beslutades av Havs- och vattenmyndigheten 2015 och finns att läsa i rapporten God havsmiljö 2020 del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön.Åtgärderna ska genomföras av myndigheter och kommuner med start 2016.

 

Kontakt:

Per Moksnesmiljöanalytiker på Havsmiljöinstitutet,vetenskaplig koordinator för Havet 2015/2016Mobil. 0732-57 62 24 per.moksnes@havsmiljoinstitutet.se

Marie Svärd, Havsmiljöinstitutet, redaktör för Havet 2015/2016 Tel. 031-786 37 27marie.svard@havsmiljoinstitutet.se

Rapporten Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från miljöövervakning i samtliga svenska havsområden; Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Havsmiljöinstitutet tar fram en sammanfattande beskrivning av miljötillståndet och sammanställer rapporten. Havet 2015/2016 ges ut av Havsmiljöinstitutet i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket, som finansierar den nationella miljöövervakningen.

Havsmiljöinstitutet arbetar för en ökad förståelse kring miljösituationen i havet och vad som påverkar den. Med analyser och synteser bistår institutet beslutsfattare, myndigheter och organisationer med aktuell och tvärvetenskaplig kunskap som kan användas vid beslut om hur havet ska förvaltas. Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

 Bifogade filer

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!