Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Under den kommande veckan genomför Länsstyrelsen Västra Götaland en del av sin fisketillsyn inriktad på gös i Vänern. 

Den så kallade fredningsperioden för gös pågår mellan 25 april och 25 maj. Då är det förbjudet att fiska gös i Vänerns fredningsområden. I samband med fredningsperioden genomför länsstyrelserna och Kustbevakningen fisketillsyn inriktad på gös.

De regler som gäller är i korthet:

• Inom fredningsområdena i Vänern är det förbjudet att fiska med nät eller handredskap om fiskemetoden kräver båt. Dragrodd är tillåtet.

• Det ska alltid finnas en fiskådra fri från rörliga och fasta fiskeredskap i den djupaste delen av vattendraget eller sundet. Fiskådran ska utgöra en sjättedel av bredden på vattnet.

• Om gös fångas av misstag ska den genast släppas tillbaka i vattnet.

• Om fisken ändå måste hanteras ska händerna vara blöta, så att fiskens skyddande slemskikt inte skadas.

• Fisk som inte får sparas ska genast krokas av och släppas tillbaka så fort som möjligt, helst utan att lämna vattnet.

Läs mer om aktuella regler i foldern: Fiskeregler i Vänern

Kontakt

Mats Ivarsson
Enhetschef fiskenheten
Länsstyrelsen i Västra Götaland
E-post: mats.ivarsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 42 74

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera