Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna inventerade i våras Penningbyåns fiskfauna på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län. Resultatet var överraskande artrikt vilket visar på åns betydelse för vårlekande arter och nu vill Sportfiskarna åtgärda ett vandringshinder.

Penningbyån är ett omkring fem meter brett vattendrag som mynnar i inre delen av Furusunds skärgård i Norrtälje kommun. Under inventeringen påträffades hela 17 fiskarter och flera av dem i stora antal. Som exempel kan nämnas att iden uppskattades ha en lekpopulation på runt 1 000 individer. Övriga intressanta fynd var ganska stora lekbestånd av de ovanliga arterna vimma och flodnejonöga.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera