Annons

 i Eko/Miljö, Ettan, Notiser

Fiskevårdsfonden delar ut pengar – tack Sven O Hallman! Sportfiskelegendaren Sven O. Hallman fortsätter än idag att bidra till svensk fiskevård. Avkastningen från försäljningen av hans mycket omfattande samling fiskeredskap har nu av Vattenfall donerats till Sportfiskarna för att bidra till fiskevård landet runt.
1944-Sven-Hallman-i-...

Foto: Arkiv / Sven O. Hallman fiskar lax i Mörrum på 1940-talet.

Civiljägmästare Sven Hallman var under 1900-talet en av de allra främsta pionjärerna och företrädarna för det svenska sportfisket. Han hyste en särskilt stor passion för flugfiske efter lax och öring. Hallman var bland annat drivande för att rensa Stockholms ström så att det än i dag går att fiska lax mitt i stan och han fick tillstånd att utforska Mörrumsåns potential för sportfiske 1939. Under hans första fiskedag i ån ska han ha fångat 28 laxar.

Med början på 1950-talet författade Hallman ett stort antal artiklar och insändare i dagspress och sportfisketidningar, ofta under pseudonymerna “Salmo”, “Salar” eller “Piscator”. I dessa förespråkade han insatser inom vattenrening och fiskevård. Som drivande i fiskevårdsfrågor har Sven O. Hallman en stor del i förvandlingen av sportfiske från en lite uppnäst fritidsaktivitet för ett fåtal till älskad folkrörelse.

Själv älskade han kamratskapet, naturupplevelserna, berättelserna, uppfinningsrikedomen och redskapens skönhet som omger fisket. Han fiskade själv i alla världsdelar utom Australien och samlade under flera decennier på sig tusentals fiskeredskap och relaterade föremål. Samlingen skänkte han genom ett gåvobrev 1988 till Vattenfall för upprättandet av sportfiskemuseet Sportfiskeforum i Älvkarleby. Många ansåg den vara världens förnämligaste samling i sin genre.

Sportfiskeforum stängdes 2016 och samlingen såldes i våras, i enlighet med Sven Hallmans gåvobrev, på auktion. Behållningen av auktionen har nu av Vattenfall överlämnats till Sportfiskarna för att användas till konkreta vattenvårdsinsatser, helt enligt Sven O. Hallmans önskan. Under 2024 görs därför en särskild utdelning till fiskevårdsprojekt i Sven O. Hallmans namn.

Sven-Hallman-i-Mörru...

Foto: Nils Svalebøg / Sven Olof Hallman, 1907–1992, var en banbrytande pionjär inom svenskt sportfiske med ett mycket stort engagemang för fiskevården.

Ansök om fiskevårdsmedel för 2024

Organisationer med anknytning till fiskevatten eller vattenvård kan nu söka medel för konkreta fiskevårdsprojekt med långsiktig nytta för den biologiska mångfalden och sportfisket. För att hedra Sven O. Hallmans minne kommer fiskevårdsprojekt i strömmande vatten att prioriteras. Några exempel på sådana åtgärder är biotoprestaurering, tillförsel av lekgrus eller borttagande av vandringshinder. Sista datum för ansökan är 1 mars 2024. Totalt finns 250 000 kronor att fördela. Besök vår webb för mer information om fonden och årets utlysning.

Läs mer om ansökan här.

Vill man bolla en projektidé eller har frågor, kontakta: Julius Jarving Ohlsson, 070-020 90 55, fiskevardsfonden@sportfiskarna.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera