Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Nu sker fiskmärkning av gädda i Munksjön i samarbete med lokala fiskeklubbar, Länsstyrelsen, Fiskevårdsområdet för Munksjön-Rocksjön och Jönköpings kommun. Projektet pågår från och med nu fram till mars 2013. Hjälp oss samla in information!

Under tiden som projektet fortgår
behöver vi hjälp att samla in information. Det innebär att alla som fiskar i sjön, och som fångar märkt gädda behöver

Notera plats, tidpunkt, betestyp för fångsten.
Skriva upp det nummer som fiskmärket (Floytag) är märkt med (5 siffror)
Kontakta länsstyrelsen, Johan Vanberg, tfn 036-39 54 32 eller Michael Bergström, tfn  070-6009151.

Syftet med projektet är att förbättra kunskapen om gäddans biologi gäddans rörelsemönster under årstiderna i Munksjönhur gäddan påverkas av fångst- och återfångst (sk. catch and realise)

Resultatet ifrån projektet
kommer att redovisas i en rapport under 2013. Förhoppningen är att kunna skapa förutsättningar för utökad kunskap om gäddans roll och nytta för sportfiskare och andra nyttjare av Munksjön.

Etiska regler om märkning av gädda.
I Sverige finns gamla etiska och kulturella värderingar om mänskliga skyldigheter och rättigheter mot djur. Detta innebär att djur inte skall fara illa vid hantering. Fiskmärkning är en form av djurförsök och för att märka fisk behövs ett godkänt tillstånd av djuretiska nämnden. Länsstyrelsen innehar godkänt tillstånd för detta och de som utför märkningen (totalt 5 personer) har genomgått märkningskursen som tar upp hur fisk skall hanteras för att inte fara illa.

För att fiska i sjön krävs fiskekort.
För fiskare gäller skyldighet att följa de regler som fiskevårdsområdet har fastställt bl.a. angående hantering av fisk samt att inte ta upp fisk som inte har rätt minimimått och maximimått. 

Läs mer här -> Jönköpning kommun

//Sebastian Wiman

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera