Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Hittills i år har cirka 3 000 knubbsälar i svenskt och danskt vatten dött, troligen smittade av fågelinfluensaviruset H10N7.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu 245 000 kronor till Naturhistoriska riksmuseet för att kunna få in fler prover på sjuka och döda sälar.

I april i år började de första larmen komma in om sjuka och döda sälar längs västkusten, främst i Göteborgs södra skärgård. Forskare från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har tagit prover på de döda sälarna. I oktober räknade forskarna med att det rörde sig om totalt 700 döda djur totalt, både i Sverige och Danmark och att de flesta troligen dött av fågelinfluensaviruset H10N7.

– I dag vet forskarna att betydlig fler knubbsälar dött än de som hittats ilandflutna längs kusten. De flesta som smittats och dött har sjunkit i havet, det visar resultaten från de flyginveteringar som gjorts, säger Susanne Viker, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV.

Troligen är det också så att de flesta sälar smittats men att merparten kunnat bilda antikroppar mot viruset. Även i Tyskland har man under året hittat fler sjuka och döda knubbsälar än normalt.

– Fortfarande har vi inte den fullständiga bilden av hur många sälar som drabbats och inte heller exakt hur smittan har spridit. Vi anslår därför pengar för att forskarna ska kunna fortsätta provtagning och kartläggning, säger Susanne Viker.

Havs- och vattenmyndigheten har ansvaret för förvaltningen gråsäl och knubbsäl ochpresenterade hösten 2012 förvaltningsplaner för dessa arter. Under 2014 har det räknats ca 10 000 knubbsälar på den svenska västkusten-

Hittills i år är det enbart Västkusten som drabbats av säldöden i Sverige och det rör sig bara om knubbsäl, vi har inte fått rapporter om död gråsäl. Den som hittar döda sälar ska i första hand kontakta den kommun där fyndets gjorts och i andra hand Naturhistoriska riksmuséet.

Här kan du läsa om HaV:s förvaltningsplaner för sälar

Länk till Naturhistoriska riksmuseets hemsida

Länk till Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA

Länk till Länsstyrelsen i Västra Götaland

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

 

Kontaktperson: Susanne Viker, utredare, enheten för biologisk mångfald, tfn width=0010-698 60 76, mobil width=0073-089 79 67, e-post susanne.viker@havochvatten.se

 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera