Annons

 i Eko/Miljö

Olaglig utplantering av signalkräfta hotar flodkräftan. – Sätt inte ut signalkräftor – flodkräftan kommer att dö ut. Den uppmaningen kommer från Stefan Larsson, fiskekolog på Länsstyrelsen Västerbotten.

Under de senaste hundra åren har flodkräftan försvunnit från 97 procent av de svenska vattendragen och sjöarna. Det största hotet mot flodkräftan är olaglig utplantering av signalkräfta. Den svenska flodkräftan är idag klassad som akut hotad i den svenska rödlistan, vilket betyder att den riskerar att försvinna från de svenska vattnen. På många håll där det förr fanns gott om flodkräftor är de idag helt utslagna.

– Många flyttar signalkräftor av ren okunskap och vet inte vilka konsekvenser det får på sikt. Andra flyttar kräftorna medvetet för att de tror att signalkräftan ger bättre fiske, men att flytta signalkräftor till nya vatten är både dumt och olagligt, säger Stefan Larsson

Kräftpest slår ut flodkräftan.

Signalkräftan är bärare av kräftpest, och tar därför med sig sjukdomen till sitt nya vattendrag. Flodkräftan saknar motståndskraft mot kräftpest och dör om signalkräftan sätts ut i ett vatten där flodkräftan finns. Även flytt av redskap och båtar mellan sjöar och vattendrag innebär en risk för spridning av kräftpest. Om signalkräftan etablerats i ett vatten är det omöjligt att få tillbaka flodkräftan, åtminstone inom överskådlig framtid.

Ett vanligt missförstånd är att signalkräftorna ger ett bättre fiske än flodkräftan – något som det inte finns belägg för. Studier har visat att flodkräftan växer lika fort och bildar lika täta bestånd som signalkräftan under samma förhållanden.

Det börjar bli bråttom om flodkräftan ska gå att rädda. Hittills har Västerbotten varit relativt förskonat från signalkräftor, men illegal utplantering av signalkräfta förekommer. En sådan utplantering var antagligen orsaken till utbrottet av kräftpest i Umeälven 2011, vilket resulterade i att i princip hela beståndet av flodkräftor slogs ut.

– Fler utbrott kan leda till att flodkräftan snart är ett minne blott i Västerbotten, vilket vore en stor förlust både biologiskt och kulturhistoriskt, säger Malin König, ansvarig för åtgärsprogram för hotade arter på Länsstyrelsen Västerbotten.

Pressbild:

Flodkräfta

Läs mer:

Länsstyrelsens arbete med hotade arter

För ytterligare information kontakta:

Stefan Larsson
Naturvårdsenheten
010-225 44 40
stefan.s.larsson@lansstyrelsen.se

Malin König
Naturvårdsenheten
010-225 44 37
malin.konig@lansstyrelsen.se

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera