Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Notiser

Sportfiskarna medverkar i ett nytt stort naturvårdsvårdsprojekt med inriktning på att förbättra miljön för flodpärlmusslan i olika vattendrag.

Europeiska kommissionen har beviljat ett sexårigt projekt, LIFE Revives, som ska återuppliva bestånden av flodpärlmussla genom att förbättra deras livsmiljöer i Finland, Sverige och Estland.

LIFE Revives kommer att finansieras med 15,9 miljoner euro under projektperioden varav 9,5 miljoner euro är EU-bidrag. Havs- och Vattenmyndigheten är den största svenska medfinansiären.

-Projektet ska förbättra flodpärlmusslans livsmiljöer så att bestånden ges förutsättningar att växa och utvecklas i framtiden. Arbetet handlar bland annat om att åtgärda dammar och vägtrummor som utgör vandringshinder för fisk och andra organismer, återställa vattendrag från tidigare flottning och infektera lax och öring med musslans larver. Allt för att förbättra för flodpärlmusslan som art, säger Patrik Olofsson, Miljöanalysenheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län. Läs mer här Sportfiskarna!

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera