Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna har lämnat in synpunkter på Havs- och vattenmyndighetens, Energimyndighetens och Svenska kraftnäts förslag på nationell plan för omprövning av vattenkraften. Det är oroande att planen fokuserar så mycket på att vattenkraftens effekt och reglerförmåga ska öka samtidigt som vattenkraften ska miljöanpassas. 

I oktober väntas regeringen ta beslut om den nationella planen, som kommer staka ut framtiden för våra svenska vattendrag. Enligt den nya lagen för vattenkraft som trädde i kraft 1 januari 2019, ska alla vattenkraftverksanläggningar prövas för moderna miljövillkor såsom fiskvägar och miljöanpassade flöden, under en 20-års period, såvida de inte redan har prövats enligt miljöbalken. Det rör sig om 2 000 – 3 000 vattenkraftanläggningar som ska prövas, eftersom de flesta anläggningar idag saknar moderna miljövillkor….

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera