Annons

 i Eko/Miljö

Den främmande invasiva vattenväxten sjögull har etablerat sig i delar av Åsnen och Mörrumsån. För att hindra vidare spridning av växten i Mörrumsåns avrinningsområde har länsstyrelsen beslutat om förbud mot sjötrafik i delar av sjön Åsnen och Mörrumsån. Beslutet är tillfälligt och gäller under delar av året.

Sjögull är en växt som snabbt sprider sig och som utgör ett hot mot sjöns naturliga växt- och djurliv. Även friluftslivet påverkas negativt när växten breder ut sig som en matta på vattenytan och hindrar bad, fiske och båttrafik.

Sjötrafik genom vattenområden med sjögull är en av de mest bidragande orsakerna till växtens fortsatta spridning. Ett tillfälligt förbud mot sjötrafik är därför en åtgärd för att stoppa spridningen av sjögull och vända den negativa trenden.

– Syftet med förbudet är att förhindra fortsatt spridning av sjögull. Sjötrafik inom områden med sjögull gör att växtdelar bryts av och flyter iväg till nya områden där de ger upphov till nya kolonier av sjögull. Sjötrafiken är en av de mest bidragande orsakerna till att sjögull fått så starkt grepp om området, säger Anders Pyrell, länsjurist på Länsstyrelsen Kronoberg.

Beslutet berör delar av Urshultsviken och Åsnens utlopp i Mörrumsån. Förbudet gäller årligen mellan 15 april och 30 november och under åren 2018 till och med 2022. 

Kontakt

Anders Pyrell, länsjurist
010-223 77 37, anders.pyrell@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera