– Vi går från rent ideellt engagemang till en organisation med 50 anställda, bland annat biologer och pedagoger, som också är duktiga på att hitta finansiering, säger Nils Ljunggren, regionchef för Sportfiskarna, region mitt.

Tidigare har den lokala sportfiskeklubben, som är medlem i förbundet, förvaltat ån på ett bra sätt sedan 1980-talet, men nu kliver förbundet in mer tydligt, med klubben som medarbetare.

Läs mer här -> SN