Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Ettan, Notiser

Logistikfastighetsbolaget Catena slutfinansierar ett vattenrestaureringsprojekt där två kustnära våtmarker och två kustmynnande åar ska återställas för att skapa bättre lekmiljöer för fiskar.

Med projektet Fyra åtgärder för mer Östersjöfisk är målet att bestånden av gädda, abborre och öring längs Östersjökusten förbättras. På köpet kommer en friskare kustmiljö med en rik biologisk mångfald och trevligare utemiljöer. Penningbyån och Bergshamraån samt Koholma och Sänsjö våtmarker i Norrtälje kommun berörs och projektet drivs av Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. För Catena är samarbeten med andra bolag, intresseorganisationer och föreningar en viktig framgångsfaktor för hållbarhetsarbetet. Förutom att bidra till bättre vattenmiljöer är Catenas ambition att ta med sig viktiga kunskaper om vattenvård – kunskaper som kan komma till nytta både i anslutning till befintliga fastigheter i samband med Catenas nybyggnationer.

– Som ägare och förvaltare av logistikfastigheter är de vattentillgångar som finns i närheten av våra fastigheter en viktig angelägenhet. Vi har ambitiösa hållbarhetsmål och genom att stötta och arbeta tillsammans med Sportfiskarna i detta projekt kan vi lära oss mer för att på bästa sätt utveckla vårt eget arbete kopplat till vattenvård och biodiversitet, säger Amanda Thynell som är hållbarhetscontroller på Catena.

Det aktuella projektet har sedan tidigare beviljats statligt stöd med stöd av förordningen för vattenvårdsprojekt (LOVA-förordningen) men den statliga delen av finansieringen får inte överstiga 80 procent av de totala kostnaderna. Genom Catenas finansiella stöttning kan nu projektet sättas i gång.

– Vi är mycket glada för att Catena vill bidra till Sportfiskarnas arbete med att hjälpa ostkustens fiskebestånd och kustens ekologi. Med en stark medfinansiär som Catena i ryggen kan vi på Sportfiskarna i ännu ett projekt nu lägga allt fokus på att få till stånd konkret vattenvård med siktet inställt på mer fisk i friska vatten, säger Nils Ljunggren, chef för Sportfiskarnas Region Mitt.

För mer information, kontakta:
Amanda Thynell, Hållbarhetschef, Tel 0725-10 03 01, amanda.thynell@catena.se
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Nils Ljunggren, 08-410 80 623, nils.ljunggren@sportfiskarna.se

Fler nyheter hittar du här!

Sportfiskeprylar


Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera