Annons

 i Eko/Miljö

Regeringen har beslutat om en ny svensk förordning om invasiva främmande arter. Förordningen, som träder i kraft den 1 januari 2019, fördelar ansvar och uppgifter i arbetet mellan flera myndigheter.

Förordningen grundar sig på EU-förordningen om invasiva främmande arter och fördelar ansvar och arbetsuppgifter mellan främst Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Länsstyrelserna får en stor roll i att genomföra de faktiska åtgärderna och i tillsynen.

− Regeringen förtydligar nu vad som gäller kring invasiva främmande arter i Sverige, så att våra myndigheter får möjligheter att sätta in effektiva åtgärder, säger miljöminister Karolina Skog.

Bestämmelserna i förordningen säger att Naturvårdsverket eller HaV ska ge Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Sametinget, Kommerskollegium och andra berörda myndigheter tillfälle att yttra sig när de tar fram förslag enligt förordningen. I vissa fall ska även allmänheten få möjlighet att yttra sig.  Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Livsmedelsverket får även särskilda ansvar i förordningen inom sina ansvarsområden.

Bestämmelserna i förordningen reglerar också processen med att ta fram en nationell förteckning över invasiva främmande arter av betydelse för Sverige och med att ta fram underlag för det fall Sverige vill föreslå en art till unionsförteckningen.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2019.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
T.f. pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog 
Telefon (växel) 08-405 10 00 
Mobil 076-135 38 78 
e-post till Carl-Martin Vikingsson, via registrator

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera