Annons

 i Notiser

Det är riksrekryteringen som blir problemet för Forshagaakademin i det beslut skolverket fattat om saken. I en skrivelse till skolverket riktar Forshagaakademin kritik mot det beslut som skolverket fattade för ett par veckor sedan. Då avslog de Forshagaakademins ansökan om riksrekrytering. Detta innebär att elever hänvisas till en skola inom en tvåtimmarsradie från deras hemort. Eleverna som bor längre än två timmar från Forshaga har rätt att söka till akademin, men då blir det betydligt svårare att få CSN och inackorderingstillägg beviljat. Det är istället upp till respektive hemkommun att betala för elevens utbildning. På Forshagaakademin tror man att de flesta ändå kommer få sina inackorderingstillägg. Skolverkets regler försvårar dock processen betydligt vilket inte gynnar de sökande eleverna.

Forshagaakademin har öppethus den 4 december för dig som är intresserad av att jobba med sportfiske i framtiden.

Läs mer här -> NWT

//Sebastian Wiman +Fisheco

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera