Annons

 i Notiser

Forskare behöver allmänhetens hjälp för att undersöka hälsa och dödsorsaker hos tumlare! Inför tumlarens dag på söndag lyfter SVA och Naturhistoriska riksmuseet behovet av allmänhetens hjälp för att undersöka hälsa och dödsorsaker hos marina däggdjur. Tumlarna är hotade och varje fynd som rapporteras behövs.

Tumlaren är den enda bofasta valen i svenska vatten som förökar sig och förekommer här året runt. Det finns tre populationer av tumlare: Skagerrakpopulationen, Bälthavspopulationen och Östersjöpopulationen. Östersjöpopulationen är idag klassad som akut hotad med cirka 500 djur kvar. Senaste undersökningen av tillståndet hos Bälthavspopulationen visade att antalet djur minskat rejält de senaste åren.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) driver, gemensamt med Naturhistoriska riksmuseet (NRM), på uppdrag av Havs-och vattenmyndigheten (HaV) ett hälso-och sjukdomsövervakningsprogram för marina däggdjur.

Forskarna är beroende av allmänhetens ögon och händer
Övervakningen bidrar till kunskap om individernas och populationernas hälsa men även den marina miljöns hälsa. Årligen undersöks flera tumlare och sälar, både bifångade och strandade utan känd dödsorsak. Veterinärer och biologer arbetar tillsammans med att ställa diagnoser och ta flertalet prover på dessa djur till forskningssamarbeten och framtida undersökningar.

– Vår forskning och övervakning på tumlare är beroende av personer som er, ni som är ute på kusterna och rapporterar in till oss. På så sätt får vi en bra bild över tumlare i Sverige och kan även rapportera data internationellt, säger Linnea Cervin, marinbiolog på Naturhistoriska riksmuseet.

För att få en bra bild över tumlare i Sverige och även kunna rapportera data internationellt behövs även allmänhetens hjälp. Det handlar om både om att hitta döda tumlare och att ta hand om dem fram till att de kan hämtas till SVA.

– Hälsoövervakningen av marina däggdjur är ett stort maskineri där vi behöver folk som hjälper oss med att bärga, paketera, frysförvara och transportera djuren till oss från hela Sverige. Har du möjlighet att hjälpa till med det hoppas jag att du anmäler dig till vårt nätverk för kustkontakter, säger Moa Naalisvaara Engman, marinbiolog på SVA.

Kontakta SVA om du vill hjälpa till
Du som vill bli en del av kustkontaktnätverket och hjälpa till ute i fält med att bärga, paketera och/eller frysförvara djur i väntan på transport till SVA kontakta vilt@sva.se.

Fynd av döda marina däggdjur rapporteras via webbsidan marinadaggdjur.nrm.se Alla fyndrapporter sparas för statistik över vart och när djur dör.

Kontakter

Moa Naalisvaara Engman
Marinbiolog
Tel: 018-67 40 08
moa.engman@sva.se

Linnea Cervin
Marinbiolog
Naturhistoriska riksmuseet
Tel: 08-519 540 13
linnea.cervin@nrm.se

Alla fiskenyheter direkt till din mail? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera