Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö, Ettan

Nu startar ett stort projekt i Vättern för att samla in information om rödingens beteende och rörelsemönster samt dess överlevnad vid återutsättning. Metoden som används är modern fiskspårningsteknik, akustisk telemetri, där fisk märks med små sändare vars signaler fångas upp av mottagande hydrofoner (så kallade loggrar) som placeras ut på strategiska platser i sjön. Resultatet kommer vara ett viktigt underlag för den framtida förvaltningen av rödingen.

Det primära målet med projektet är att utvärdera funktionen hos nuvarande fiskeförbudsområden som används för att skydda rödingen i Vättern. Kartläggningen kommer visa var och när rödingen uppehåller sig inom samtliga tre fiskeförbudsområden i Vättern och bidra till att öka kunskapen om hur rödingen nyttjar områden utanför förbudsområdena. Genom att samla in data om rödingens beteende och rörelsemönster samt överlevnad vid återutsättning kommer projektet även att bidra med annan viktig kunskap om rödingen som kan användas i förvaltningen.

Arbetet innefattar att märka minst 90 rödingar med sändare samt placera ut över 50 mottagare runt om i Vättern. Merparten av fiskarna fångas, märks och återutsätts inom fiskeförbudsområdena. Fisken fångas med sportfiske, då det bedöms vara skonsammaste sättet att få tag på fisk till försöket. Sändarna placeras i fiskens bukhåla genom ett litet välbeprövat kirurgiskt ingrepp direkt ute på sjön och återutsätts därefter så snabbt som möjligt.

Projektet är ett samarbete mellan SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och länsstyrelserna runt Vättern. I projektet, som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen i Jönköping, deltar även forskare från Göteborgs Universitet, Linnéuniversitetet samt personal från Sportfiskarna.

Bakgrund
Rödingen är en karaktärsart för Vättern och rödingbeståndet i sjön är det största och mest värdefulla i Sverige. Vätterns röding representerar mycket höga naturvärden och arten är också av stor vikt för fisket i Vättern. Ett högt fisketryck, höga naturvärden och yttre miljömässiga faktorer, så som ökad vattentemperatur i Vättern, ställer höga krav på fiskeregler som gör fisket hållbart. De tre fiskeförbudsområden som finns i Vättern är ett viktigt verktyg för att reglera fisket efter röding. Ökad kunskap kring rödingens biologi och fiskeförbudsområdenas funktion är ett viktigt kunskapsunderlag för förvaltningen av rödingen i Vättern.

Läs mer på Vätternvårdsförbundets webbplats.

Foto: Michael Bergström.

För mer information kontakta:

Anton Halldén, Länsstyrelsen i Jönköping, 010-223 60 00, 070-349-72 98, anton.hallden@lansstyrelsen.se

Daniel Rydberg, Länsstyrelsen i Jönköping, 010-223 63 59, 070-6198727, Daniel.Rydberg@lansstyrelsen.se

Gustav Hellström, SLU, 070-372 72 58, gustav.hellstrom@slu.se

Daniel Palm, SLU, 076-786 91 76, daniel.palm@slu.se

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping
Telefon: 010-223 60 00
E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/jonkoping

Följ oss gärna på twitter

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera