Annons

 i Eko/Miljö, Ettan, Notiser

Forskarnas felräkningar av fiskbestånd orsak till utfiskningen? Internationella havsforskningsrådet ICES som varje år ger rekommendationer på kvoter bland annat för Östersjöns sill- och strömmingsbestånd har räknat fel, dessutom på ett sätt som bara kan kallas genant eller i värsta fall rent tragiskt!

Nu har man insett att beräkningarna inte tagit hänsyn till Östersjöns egna predatorers uttag av fisk när man satt kvoterna. Att lax, abborre, gädda, torsk (de få som finns kvar) mfl arter självklart påverkar mängden bytesfisk har man inte räknat in i kalkylen!

Helt absurt eller rent ut sagt inkompetent är undertecknads första spontana reaktion. ICES har länge fått kritik för sina rekommendationer även av andra skäl, tex att man inte tar hänsyn till att fisken lever i lokala bestånd, vilket man måste ta hänsyn till för att inte överfiska vissa områden i våra vatten.

När forskarna nu lägger till havens egna predatorer till beräkningarna inser forskarna plötsligt att nivåerna på sill och strömming är hälften så stora mot vad man tidigare trott och beräknat kvoterna efter!!!

Som luttrad skribent och smått övertygad om att oavsett vad vi gör så kommer överfisket att fortsätta och fler beståndskollapser som den Östersjötorsken drabbats av drabba fler arter, så vill jag ändå försöka tro att ICES nu tar sitt uppdrag på allvar och att de forskare som är medvetna om den skrämmande situationen i Östersjön tar sitt ansvar för att vi ska ha ett levande hav!

//Jan O FishEco

Sportfiskeprylar

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera