Annons

 i Eko/Miljö

Jordbruksverket höll den 14 december 2017 en hearing om hur fisksjukdomen bacterial kidney disease, BKD, ska hanteras. Under hearingen presenterade Matfiskodlarna Sverige ett förslag på nationellt övervakningsprogram för fisksjukdomen. Vi behöver nu få in kommentarer och synpunkter på hur den fortsatta hanteringen av BKD i Sverige ska se ut, senast den 31 januari 2018.

Sjukdomen kan drabba laxfisk och förekommer även i flera andra Europeiska länder såsom Norge och Finland. Sverige har ett av EU godkänt utrotningsprogram för BKD i inlandszon sedan 2004. Smittan har övervakats och målet har varit att utrota sjukdomen sedan första fallet 1986. Trots regelbunden provtagning och åtgärder när smittan påträffats har en eller flera fiskodlingsföretag smittats årligen.

Därför har Jordbruksverket tagit fram dokumentet Hantering av bacetrial kidney disease, BJD i Sverige som bland annat innehåller en beskrivning av hur BKD hanteras idag, förslag på förbättringar i nuvarande program alternativt om programmet ska ersättas med ett nationellt övervakningsprogram.

Utöver Jordbruksverkets dokument har Matfiskodlarna Sverige AB tagit fram Matfiskodlarnas förslag till bekämpning av BKD. För att ta del av dokumenten – ta kontakt med Jordbruksverket via mejl eller telefon (se kontaktuppgifter nedan).

Jordbruksverket kommer utifrån underlagen och de synpunkter som kommer in att arbeta fram ett slutligt förslag. Förslaget skickas på remiss i februari 2018.

Vi behöver ha alla kommentarer senast onsdagen den 31 januari 2018. Skicka dem till jordbruksverket@jordbruksverket.se eller med post till:

Jordbruksverket
Vallgatan 8
551 82 Jönköping

Kontakt

Enheten för häst, fjäderfä och vilt
E-post: fagelfisk@jordbruksverket.se 
Telefon: 0771-223 223 (kundtjänst)

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!