Annons

 i Eko/Miljö

I morgon presenterar Länsstyrelsen Skåne ett utkast till havsplan för Öresund. Förslaget diskuteras vid en hearing med skånska kommuner, myndigheter och andra aktörer som är viktiga för Öresunds framtid.

– Öresund är unikt, med många olika intressen. Här finns dels höga biologiska värden och ett levande kustnära fiske, dels har vi Öresunds enorma betydelse för sjöfarten, liksom verksamheter för vindkraft och sandtäkter. Dessutom har vi kommunala och statliga intressen som överlappar varandra, eftersom i stort sett hela det svenska Öresund ligger inom territorialvattnet , säger Pär Persson, vattenstrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Förslaget är ett led i arbetet med statliga havsplaner som ska beslutas av regeringen 2019. Planeringsarbetet pågår just nu på HaV, Havs- och vattenmyndigheten. HaV har tagit fram planutkast till Bottniska Viken, Östersjön och Västerhavet. Öresund är ett område med behov av en fördjupad planering. Uppdraget har gått till Länsstyrelsen Skåne, som presenterar förslaget vid en hearing imorgon.

–Vi kommer att redovisa konkreta förslag på hur vi kan använda och skydda Öresund. Där vi vet att det finns olika uppfattningar kring användning eller skydd tar vi fram alternativa förslag, säger Pär Persson.

– Nu får vi i Skåne möjlighet att påverka hur vi kan gynna ett hållbart fiske, om vi vill ha sandtäkter eller fler vindkraftparker, eller om vi vill stärka det marina växt- och djurlivet ytterligare.

Under hearingen kommer Länsstyrelsen att inhämta synpunkter och inspel på förslaget och sedan ta fram ett färdigt förslag, som skickas till Havs- och vattenmyndigheten.

Medier är välkomna att delta under hearingen på Länsstyrelsen Skåne 15 februari 13.00-15.30. Programmet bifogas. För mer information, kontakta Pär Persson, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 1583

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta – det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera