Annons

 i Notiser

Inom sportfisket har frågan under många år varit föremål för debatt, nu skriver aftonbladet att en studie visar att fiskar kan känna smärta. Det är Jordbruksverket som förra året ska ha beställt studien för att få klarhet i frågan om huruvida fiskar känner smärta eller ej. Tidigare studier ha inte lyckats bevisa om så är fallet, och definitionerna i om hur smärtbegreppet ska översättas i fråga om djur har varit luddigt.

Studien som utförts av Nationellt centrum för djurvälfärd i Uppsala, har enligt organisationens föreståndare, Mats Sjöquist, kommit fram till att det är helt klart att fiskar känner smärta, enligt artikeln i Aftonbladet. Baserat på den befintliga litteraturen på området har experter gått igenom och dragit slutsatser av denna.

Ordförande för Svenska Sportfiskarförbundet, Stefan Nyström, svarar i Aftonbladets artikel på de nya studieresultaten.

Det här är en diskussion som förekommit under lång tid. Jag vet att väldigt många forskare som anser att forskningen som jag antar rapporten bygger på är oseriös. Oavsett om det nu är så att fiskar kan känna smärta har vi som är organiserade fiskare anledning att fundera över hur vi behandlar fiskarna.

Aftonbladet väljer att lägga ut en blodig bild av kommersiellt tonfisk-fiske i Spanien till artikeln, ett smaklöst knep för att skapa sensationella nyheter på gammal skåpmat. Sportfisket är i Sverige djupt rotat i både kultur och tradition, och så länge inga tyngre studier på området kan presenteras så kan vi bara fundera på hur vi behandlar fisk ur moralisk synpunkt. Givetvis ska vi behandla fiskarna med respekt som levande varelse, och det är upp till var och en hur långt man väljer att ta detta. Aftonbladets artikel lär inte få mer än ett fåtal höjda ögonbryn, även om själva kärnfrågan angår oss alla som sysslar med sportfiske i allra högsta grad.

Läs mer här -> Aftonbladet

//Sebastian Wiman

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera