Annons

 i Eko/Miljö

Decenniers globala klimatuppvärmning har försurat havsvattnet och påverkat ekosystemet i den västra delen av Norra ishavet. Det visar en internationell grupp forskare i en ny studie som publiceras i Nature Climate Change.

Norra ishavet, Arktiska havet eller Arktiska oceanen är världens nordligaste hav. Det innefattar Nordpolen och omges av Norge, Ryssland, Kanada, Grönland och Alaska. Här har den globala klimatuppvärmningen orsakat stora och snabba förändringar. Provtagningar som internationella forskare gjort mellan 1990 och 2010 visar ökande områden av försurning i den västra delen av Norra ishavet.

Försurningen påverkar kalkskal

Kalkskal, kalciumkarbonat, är en byggsten för vissa marina arter. Aragonit är den mest lösliga kristallformen av kalciumkarbonat som en del marina organismer producerar.

– När havet blir surare påverkas kalkskalen och de riskerar att lösas upp, säger Leif Anderson, som är marin kemist vid Göteborgs universitet och den ende svenske deltagaren i den internationella forskningsgruppen som står bakom denna rapport.

Ju surare Norra ishavet blir, desto besvärligare blir det för kalkskalsproducerande marina organismerna att överleva. Ett mått på hur tuff havsmiljön i Norra ishavet är visar graden av löslighet av kalciumkarbonat, den så kallade mättnadsgraden.

– Vi ser i våra mätningar att de områden som är undermättade på kalciumkarbonat har ökat. Till exempel så påverkas en typ av vingsnäcka som heter pteropod. Denna bygger upp kalkskal av aragonit som börjar vittra när vattnet blir undermättat. Om undermättnaden blir omfattande kan arten minska kraftigt och då påverkas naturligtvis även marina arter som lever på denna.

Rubbningar i ekosystemet

Om en marin art längst ner i näringskedjan försvinner ger det följdverkningar för de arter som behöver den som föda. Det inverkar alltså på organismer högre upp i näringskedjan och påverkar hela ekosystemet.

– Vi har ju tidigare gjort observationer att problemen i Norra havet är allvarliga men nu har vi data som visar att de ökar, att vi har allt större områden som är undermättade med avseende på kalciumkarbonat och det hotar naturligtvis delar av ekosystemet, säger Leif Anderson.

Länk till artikeln:

Kontaktuppgifter:

Leif Anderson, professor vid Institutionen för marina vetenskaper

Tel: 031-786 9005, E-post: leif.anderson@gu.se

Foto:

Arktis, foto Leif Andersson.

Porträtt av Leif Andersson,

Carina Eliasson 
Pressinformatör 
Göteborgs universitet 
telefon: 031-786 98 73 
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Följ oss på  Twitter . Gilla oss på  Facebook . Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på  Instagram 
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om.  www.gu.se .

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera