Annons

 i Eko/Miljö

Genom en omfattande modellering konstaterar forskare att problemen med försurning fortsatt går åt rätt håll.

Den storskaliga statligt finansierade kalkningen har pågått i snart 40 år och kostat 6 miljarder kronor. I gengäld har oersättliga värden i form av fiskbestånd, populationer av flodpärlmussla och flodkräfta räddats i en av de största och mest lyckosamma naturvårdsinsatser som genomförts i Sverige. Under tiden har depositionen av försurande svavel reducerats kraftigt.

Sedan millennieskiftet har kalkförbrukningen halverats och kostar idag ca 165 miljoner kronor. Antalet kalkade sjöar och vattendrag har dock inte minskat i samma omfattning och försurningens kvardröjande effekter gör att många sjöar och vattendrag fortsatt är i behov av kalkning under många decennier eller kanske ännu längre tid innan en fullständig återhämtning kan ske.

Läs mer här -> Sportfiskarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera