Annons

 i Eko/Miljö

EU:s fiskeministrar beslutade sent igår kväll den 14 oktober om kvoter för fisket i Östersjön under 2020. Beslutet gäller torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Ministerrådets beslut innebär bl a ett fortsatt förbud mot riktat yrkesfiske av torsk i östra Östersjön. Även fritidsfiske av torsk i östra Östersjön förbjuds från och med 1 januari 2020 i torskens huvudsakliga utbredningsområde. Dessutom har en bifångstkvot för oavsiktliga fångster tagits fram för torskfisket och andra arter i detta området.

– Vi noterar att ministerrådets beslut innebär sänkningar av alla Sveriges fiskemöjligheter. Det är en följd av de utmaningar våra fiskbestånd står inför som är kopplat till förändringar i havens ekosystem och miljö. HaV påbörjar nu tillsammans med Jordbruksverket en bred dialog om ett framtida hållbart fiske, säger Niclas Törnell, tillförordnad avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskemöjligheterna för torsk i västra Östersjön sätts till 3 806 ton. Fiskemöjligheterna på detta bestånd har de senaste åren varierat mycket, men har satts inom gränserna i förvaltningsplanen för Östersjön. Kvoten har sänkts med 60 procent för 2020. ICES har som tidigare år visat att fritidsfisket har en påverkan på detta torskbestånd. Därför sätts det en begränsning på fem torskar som en fritidsfiskare får fiska per dag under 2020 i västra Östersjön för att säkerställa ett långsiktigt hållbart fiske, Under lekstängningstiderna blir det en lägre tillåten fångst i Öresund och Bälthavet den 1 februari – 31 mars och i Arkonabassängen den 1 juni – 31 juli. Utanför sex nautiska mil i Arkonabassängen finns det torsk från det hotade östra beståndet vilket gör att allt fiske efter torsk är förbjudet.

Fiskemöjligheterna sänktes för sill/strömming i Bottenhavet med 27 procent , sill/strömming i centrala Östersjön med 10 procent och sill i västra Östersjön med 65 procent. Även skarpsill sänktes med 22 procent samt rödspätta med 32 procent för att kunna nå målet om ett hållbart fiske.

Fiskemöjligheterna på lax i Östersjön kommer justeras i mindre grad för att ta hänsyn till enskilda svaga laxbestånd. I diskussionen om fiskekvoter har EU:s fiskeministrar utgått från rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet, ICES. Beslutet är i linje med fastställda mål om ett långsiktigt hållbart fiske. Den svenska delegationen som deltog i förhandlingarna leddes av landsbygdsminister Jennie Nilsson. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har under processen bidragit med underlag till förhandlingarna.

Tidigare i sommar nödstoppade EU kommissionen fisket av östra torskbeståndet i Östersjön efter att ICES rekommenderade att det inte ska fiskas på det östra torskbeståndet under 2020 då beståndssituationen är mycket allvarlig. Den allvarliga situationen för detta torskbestånd gör att man genomför en lekstängning som innebär att allt fiske i torskens kärnområden förbjuds med undantag av små båtar som använder passiva redskap på djup mindre än 20 meter.

Här kan du se preliminär tabell för samtliga kvoter i Östersjön för 2020 som är av betydelse för svenskt yrkesfiske

Länk till ministerrådets pressmeddelande

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete med kvoter (Totala tillåtna fångstmängden, TAC) 

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Gry Sagebakken, utredare, tfn 010-698 62 37, mobil 076-538 62 37, e-post gry.sagebakken@havochvatten.se

Isabella Engblom, presskontakt, tel 010-698 64 00

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera