Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Hög frekvens av liten torsk, men knappt någon stor torsk. Det visar 2019 års kusttrålundersökning i Västerhavet vars resultat nu finns tillgängligt som rapport på SLU Aquas webbplats.

Varje år i september utför institutionen för akvatiska resursr vid SLU (SLU Aqua) kusttrålundersökningen längs den västsvenska skärgården från norra Kattegatt till norska gränsen. Syfte med undersökningen är att inventera artsammansättning och rekrytering av fisk i allmänhet, samt förekomst av stor torsk i synnerhet. Undersökningen fokuseras främst till områden vid kusten, men utförs även på några platser utomskärs.

Liksom 2018 års undersökning visar resultatet från fjolårets undersökning på fortsatt låga nivåer av torsk (kg/km2). Mycket få torskar över 40 cm fångades överhuvudtaget, men frekvensen juvenil torsk var högre än de senaste fem åren.

Länk till rapport: Aqua reports 2019:19 Expeditionsrapport kusttrålundersökningen 2019 >>

 

 Kontaktinformation

Erika Andersson, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
erika.andersson@slu.se, 010-478 40 84

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera