Annons

 i Eko/Miljö

Efter åratal av diskussion om miljöanpassning av vattenkraften för att nå nationella och EU-rättsliga miljömål, väljer Fortum istället att föreslå mer utbyggnad i Klarälven och Dalälven.

Sedan 2006 har miljöanpassning av vattenkraften diskuterats i riksdagen, samtidigt som EU ställer allt skarpare krav på Sverige i samma fråga, krav som stämmer överens med våra egna Nationella miljömål.

Regeringen tillsatte vattenverksamhetsutredningen, som lämnat förslag på ändringar i miljöbalken för att detta ska åstadkommas. HaVs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Energimyndigheten tagit fram en strategi för prioriteringar när nu vattenkraften ska miljöanpassas.

Men detta bekommer inte Fortum. De har nu istället, helt döva för samhällets krav på god miljö även i våra vatten, föreslagit en utbyggnad av vattenkraften i Dalälven och Klarälven. Dessa båda älvar har stora miljö- och naturvärden, och ingen myndighet har haft den dåliga smaken att föreslå mer kraftverk i dessa. Den föreslagna utbyggnaden skulle helt gå stick i stäv med alla miljömål och förstöra naturvärden längs flera hundra mil.

– Vi har ju sedan tidigare känt till att Fortum tillhör de mest bakåtsträvande och minst verklighetsförankrade bolagen i Sverige. Men dessa förslag är ändå häpnadsväckande i sin totala brist på hänsyn, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

Älvräddarna menar att det är dags att planera en massiv kampanj mot Fortum med avsikt att tillfoga dem ekonomisk skada genom stora kundförluster. Under tiden uppmanar Älvräddarna och FishEco alla läsare som har Fortum som elleverantör att byta, t.ex till Tranås Energi och deras Hemgjorda el.

Älvräddarna

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera