Annons

 i Eko/Miljö

Efter konstruktiva diskussioner med skärgårdens jakt-, fiske- och viltvårdsföreningar, miljöorganisationer, kommuner och andra aktörer har Länsstyrelsen nu beslutat om en förvaltningsplan för skarv i Stockholms län. 

Den regionala förvaltningsplanen ska komplettera Naturvårdsverket nationella förvaltningsplan med regionalt anpassad vägledning och med hänsyn till de samhällsintressen som berörs av förekomsten av skarv i Stockholms skärgård. För att skapa dialog i frågan bjöd Länsstyrelsen in berörda aktörer att delta i processen med att ta fram den regionala planen. Intresset var stort och vid fyra tillfällen under förra året träffades ett 30-tal deltagare.

– Vi är tacksamma för det engagemang som varit i processen och all den input vi fått med oss under de dagarna vi träffats samt i den efterföljande remissrundan. Vi är nu i hamn med arbetet och har beslutat om en förvaltningsplan för skarv i Stockholms län, säger Länsstyrelsens projektledare Malin Langenfors.

Syftet med planen är att ge Länsstyrelsen stöd i förvaltningen av skarv, men den ska även vara en vägledning till alla samhällsintressen som berörs av skarven. Målsättningen med skarvförvaltningen är bland annat att skarvkolonierna ska finnas på de platser där de orsakar minst skada och olägenheter samt att kunskapen och dialogen i skarvfrågan behöver öka.

– Nu vidtar ett arbete med en adaptiv förvaltning för att nå våra målsättningar. Vi hoppas att engagemanget är fortsatt stort i frågan, för det behövs att alla parter är med och bidrar för att vi ska nå målen, säger Malin Langenfors.

Förvaltningsplan för skarv i Stockholms länPDF

Dialog ska leda till förvaltningsplan för skarv i Stockholms skärgård (nyhet från 23 januari 2019)

Kontakt
Malin Langenfors

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera