Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Fredning av gädda och abborre i Gotlands kustvatten! Nu inträder gäddans och abborrens lekperiod. Under perioden 1 mars till 31 maj är det förbjudet att fiska dessa arter i kustvattenområdet inom Gotlands län.

Pressmeddelande Länsstyrelsen Gotland

Syftet med bestämmelsen är att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.

Under resten av året ska regelverket för gädda följas när det gäller minimimått och maximimått samt fångstbegränsning. För gädda är minimimåttet 40 cm och maximimåttet 75 cm. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 cm behållas per fiskare och dygn.

Eftersom gädda och abborre är två mycket viktiga arter för våra kustnära ekosystem och för att bestånden behöver öka så rekommenderar länsstyrelsen att du:

  • inte tar upp mer än maximalt fem abborrar per fisketillfälle om du fiskar med spö eller ryssja.
  • är återhållsam om du fiskar med nät och inte tar upp mer än vad du behöver i det egna hushållet.
  • inte tar upp abborrar som är längre än 30 centimeter, eftersom de större abborrarna är extra viktiga för att reglera andra fiskarter som till exempel storspigg och svartmunnad smörbult.
  • helst undviker att fiska efter gädda. Skulle du få en gädda i nät eller på kroken så släpp om möjligt tillbaka den. Alla gäddor är idag viktiga för att vi på sikt ska få tillbaka ett livskraftigt bestånd av arten.
Kontakt

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera