Annons

 i Eko/Miljö

Havs- och vattenmyndigheten har infört nya regler för det kommersiella laxfisket i norra Sverige, men samtidigt aviserat att det inte blir någon landningskontroll i år med hänvisning till riskerna för spridning av coronaviruset. De nya reglerna riskerar därmed att bli verkningslösa och det kan i praktiken vara riskfritt att fiska mer lax än vad man har lov till.

Havs- och vattenmyndigheten har i uppdrag att kontrollera landningen av fisk i det kommersiella fisket efter lax. Denna kontroll är en garanti för att Sverige inte överskrider den laxkvot som vi tilldelats av EU. Även efter att kvoten är fylld och laxfisket stoppats är landningskontrollen viktigt, eftersom det är då yrkesfisket fiskar efter övriga arter som exempelvis sik och enligt lagen måste återutsätta all fångad lax. EU:s kontrollenhet har nyligen påpekat att Sverige har flera brister i kontrollen av laxfisket i norra Sverige med bland annat ”betydande risk för olagligt och orapporterat laxfiske” och att det även finns en ”brist på efterlevnadskultur” bland de yrkesverksamma.

Efter kritiken från EU:s kontrollenhet har HaV infört nya regler för laxfisket med bland annat registrering av koordinater för positionen för alla kommersiella fångstredskap som fångar lax. Samtidigt har myndigheten dock beslutat att inte utföra någon landningskontroll vid laxfisket i norra Sverige under hela säsongen 2020 med hänvisning till riskerna för spridning av coronaviruset. 

-Regler utan kontroll riskerar att bli verkningslösa. Det borde rimligen vara fullt möjligt att genomföra kontrollerna och samtidigt upprätthålla säkerhetsavstånd med mera. Då det är allmänt känt att det inte blir någon kontroll så finns uppenbara risker för ett utbrett fusk med överskridande av laxkvoten i år, kommenterar Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas.

Det är i sammanhanget även anmärkningsvärt att Finland samtidigt kommer att genomföra kontrollen av laxfisket på samma nivå som vanligt. Även Sportfiskarna kommer att utföra förbundets alla tillsynsuppdrag i år då bedömningen är att det är fullt möjligt att genomföra fisketillsyn och samtidigt hitta lösningar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för säkerhetsavstånd mm. Sportfiskarna kommer fortsatt att följa frågan mycket noga.

Kontakt: Glenn Douglas, projektledare lax, 070-570 22 89, glenn.douglas@sportfiskarna.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera