Aspen är rödlistad och miljoner har satsats på att öka beståndet av den hotade arten. Men trots det så fångas fisken öppet, mitt i centrala Uppsala av fritidsfiskare. Något som UNT kunde berätta om på onsdagen…

Läs mer här -> UNT