Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskarna stöttar nu ett förslag om att inrätta 18 nya fredningsområden på kusten. Syftet med förslaget är skydda den kustlekande gäddan.

Förslaget innebär i sin helhet att tio fredningsområden inrättas där allt fiske är förbjudet under perioden 1 januari-31 maj, samt att fredningstiden för åtta befintliga fredningsområden i anslutning till åmynningar till skydd för havsöring förlängs fram till 31 maj. Förslaget är nu ute på remiss från Havs- och vattenmyndigheten med svarstid fram till 1 mars. Sportfiskarna region Syd sammanställer nu ett svar i samråd med alla förbundets regioner på ostkusten samt Sportfiskarnas lokala distrikt i Blekinge. Om förslaget går igenom oförändrat kommer alla nya fredningsområden att börja gälla från 1 april.

-Sportfiskarna har sedan länge stöttat arbetet med att inrätta fler fredningsområden för känsliga fiskbestånd på ostkusten. I detta arbete har vi nära kontakt med berörda länsstyrelser som utformar förslagen, säger Anders Karlsson, chef för Region Syd.

Plaskefisket oroar många sportfiskare
Debatten och känslorna har svallat hett på sociala medier på slutet med anledning av det så kallade plaskefisket som bedrivits efter gädda i Blekinge. Plaskefisket är ett nätfiske där man stänger av vikar, eller grunda kustavsnitt och skrämmer in fisken i näten genom att exempelvis plaska eller köra båt. Fisket är en gammal nätfiskemetod som är tillåten enligt nuvarande regelverk. Metoden kan innebära att det lokalt blir ett mycket betydande uttag av gädda. Men enligt ansvariga handläggare på Havs- och Vattenmyndigheten är det i nuläget inte aktuellt att gå in och reglera enskilda fiskemetoder.

– För att skydda känsliga fiskbestånd arbetar vi främst med att freda känsliga och viktiga områden för allt fiske. I detta arbete är förslaget om nya fredningsområden ett viktigt första steg. Vi kommer sedan, tillsammans med länsstyrelsen, att titta på om det finns behov av att ytterligare förstärka skyddet för fiskbestånden på berörda kustavsnitt, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för fiskereglering på Havs- och vattenmyndigheten.

Sportfiskarna driver sedan länge frågan om att flytta ut nätfisket från tremeterskurvan längs alla kuststräckor. Från och med september 2019 infördes exempelvis nya begränsningar i fisket längs kusten från Västernorrlands län till Tierps södra kommungräns. Läs mer om detta här: Striktare fiskeregler införs längs södra Norrlandskusten

-Sportfiskarna vill se ett generellt förbud för nätfiske innanför tremeterskurvan på alla kuststräckor, det är ett mål vi arbetat mot länge. För fiskens del är det bästa skyddet och det gynnar även en hållbar utveckling av sportfiskebranschen, säger Anders Karlsson.

Resultaten av Sportfiskarnas gäddvåtmark riskeras
Under 2018 färdigställde Sportfiskarna en gäddvåtmark i Vambåsa, väster om Karlskrona i Blekinge. Gäddvåtmarken har sedan våren 2018 producerat tusentals gäddyngel ut till omgivande kust. Enligt rapporter bedrivs nu yrkesfiske efter gädda i nära angränsning till gäddvåtmarken. Våtmarken har kostat hundratusentals kronor i statsbidrag. Syftet med gäddvåtmarken är att långsiktigt förbättra gäddans beståndsstatus på kusten, en målsättning som kan äventyras av ett kraftigt uttag av de vuxna gäddor som ska leka i våtmarken.

-Sportfiskarna kommer i vårt remissvar generellt att se över behovet av att ytterligare utöka skyddet för kustgäddan. Exempelvis i angränsning till vår anlagda våtmark och andra viktiga lekområden, avslutar Anders Karlsson.

Läs mer om gäddvåtmarken i Vambåsa här.

Mer info: Anders Karlsson, regionchef Region Syd, 040-685 87 31, anders.karlsson@sportfiskarna.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!