Annons

 i Press/Reklam

Den stora efterfrågan på svenska fiskeupplevelser skapar goda förutsättningar för företagande inom fisketurism. En nationell konferens om hållbar fisketurism tog bland annat upp frågan om fritidsfiskets möjligheter att locka turister och att skapa ökade intäkter. Inte minst på den svenska landsbygden.

Nu finns en rapport från den nationella konferensen om hållbar fisketurism som hölls i Stockholm den 31 januari 2018. Konferensen anordnades i samverkan med Landsbygdsnätverket och Sveriges Fisketurismföretagare. Syftet var att nå samsyn om näringens utmaningar och att skapa förutsättningar för samverkan mellan olika nyckelaktörer som påverkar utvecklingen av hållbar fisketurism i Sverige.

– Jordbruksverkets främjandeuppdrag på fritidsfiskets och fisketurismens område handlar till stor del om att sprida kunskap och förståelse om näringens betydelse och potential, men även om vilka förutsättningar och utmaningar den verkar under. Det är därför mycket glädjande att konferensen blev så välbesökt. Jag vill uppmana alla som är intresserade av fisketurism att läsa konferensrapporten. Rapporten innehåller även länkar till videoklipp på de presentationer som hölls,säger Daniel Melin fritidsfiskesamordnare på Jordbruksverket.

Bland talarna på konferensen fanns bland annat Hans Majestät Konungen, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och företrädare för fisketurismnäringen, fiskevattenägare, intresseorganisationer, främjande och förvaltande myndigheter samt forskningen.

Jordbruksverket har sedan 2011 regeringens uppdrag att främja näringens utveckling. En viktig del av uppdraget är att sammanställa och sprida kunskap om fisketurismens värde, potential, möjligheter och utmaningar.

Mer information
Jordbruksverket har sammanställt en rapport med samtliga föredrag och panelsamtal från konferensen.
Här kan du läsa rapporten.

Kontaktperson för journalister
Daniel Melin 
Jordbruksverkets fiskerienhet
daniel.melin@jordbruksverket.se 
Telefon 036-15 59 14

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera