Annons

 i Eko/Miljö

Nu satsar Göteborgs Hamn på att återplantera de 1,7 hektar ålgräsängar som försvinner när hamnen byggs ut med en ny terminal. Det är den största återplanteringen av ålgräs någonsin i Sverige.

Göteborgs Hamn expanderar med en ny terminal i ytterhamnarna på Hisingen. För att ålgräsbeståndet inte ska minska återplanteras ålgräset på en annan plats i Göteborgs skärgård. Bild: PAG Miljöundersökningar.

Skandinaviens största hamn expanderar. En ny terminal för roro- och containertrafik ska byggas intill nuvarande roroterminal vid Arendal. Expansionen är den största i Göteborgs Hamn sedan 1970-talet. På platsen för den nya terminalen finns det idag 1,7 hektar ålgräs*.

För att inte ålgräsbeståndet ska minska i Göteborgs skärgård kommer Göteborgs Hamn att plantera minst lika mycket ålgräs på en annan plats i närheten.

—     Ålgräsängar är en viktig del av ekosystemet och barnkammare för flera fiskarter. När vi anlägger den nya terminalen kommer ålgräsängarna som ligger just där att försvinna. Därför kommer vi att återplantera minst lika mycket ålgräs som försvinner från Arendalsviken, säger Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Men det är inte enkelt att plantera ålgräs. Skotten planteras ett åt gången. Det tar tid, men det är den metod som forskning har visat fungerar bäst.

/

 
En helt ny hamnterminal ska byggas i Göteborgs Hamn.

Testplanteringar i fyra områden

För att ålgräset ska ha så bra förutsättningar som möjligt att frodas inleds projektet med testplanteringar i fyra olika områden. Ett tiotal områden kommer att utvärderas under 2017 och 2018 görs testplanteringen. Två år senare utvärderas testplanteringen och det området som visar bäst resultat väljs ut för att plantera ålgräset på. 

Återplanteringen av ålgräset görs i samarbete med marinbiologen Sandra Andersson på Marine Monitoring, Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen. Satsningen är en del av den miljökompensation Göteborgs Hamn åtog sig att göra i samband med att utbyggnaden av hamnen fick miljötillstånd.

—     Som alltid när vi bygger nytt kompenserar vi för de intrång vi gör. För att vi ska behålla vår konkurrenskraft och möta framtida tillväxt måste hamnen växa – men på ett hållbart sätt, säger Edvard Molitor.  

Läs mer: Satsningar på djur och naturliv i Göteborgs Hamn. 

* Vad är ålgräs?
Ålgräsängar fungerar som skydd och lekplats för flera fiskarter. Gräset bidrar också till att förbättra vattenkvaliteten. Dessutom skyddar det stränder mot erosion. Men övergödning, överfiske och exploatering i kustområdena har inneburit att många ålgräsängar försvunnit.

Mer om ålgräs finns i filmen nedan. Den är gjord av Sven Lovén centrum för marina vetenskaper på Göteborgs Universitet och Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!