Annons

 i Eko/Miljö

Idag röstar EU-parlamentet om EU-fiske ska tillåtas i det av Marocko ockuperade Västsahara. Samtidigt lanserar Greenpeace en rapport som visar att svenska fiskefartyg exporteras till Västsahara.

Där bedriver de ett fiske som direkt bidrar till överfisket, samtidigt som fisket strider mot folkrätten och Sveriges position i EU, där Sverige säger nej till allt EU-fiske i Västsahara. Exporten möjliggörs av ett regelverk som regeringen infört, där yrkesfiskare kan tjäna miljontals kronor på att sälja sina fiskekvoter i Sverige, för att sedan flytta sin verksamhet till fiskevatten i andra länder. 

De alltför stora fiskeflottorna i Europa har lett till ett kraftigt överfiske. Som ett led i arbetet att minska överkapaciteten i den pelagiska svenska fiskeflottan har regeringen infört regelverket ”Individuella överförbara fiskerättigheter”. Det tillåter att yrkesfiskare, som tilldelats fiskekvoterna gratis, kan sälja sina kvoter och därefter ta sina fartyg ur den svenska fiskeflottan. Men det finns inget krav att fiskefartygen skrotas eller tas permanent ur fisket.

Greenpeace har spårat vart de svenska pelagiska trålarnasom tagits ur den svenska fiskeflottan, har tagit vägen. Av 39 fartyg fiskar över hälften – 21 stycken – fortfarande, men i andra vatten. Endast fyra fartyg har skrotats. Totalt åtta båtar har börjat fiska i det ockuperade Västsahara istället. Fisket i Västsahara leds av svenska yrkesfiskare och sker delvis med svensk besättning, men formellt utförs fisket av marockanska företag. Ett exempel är en fiskare som tjänat cirka 60 miljoner kronor på att sälja sin fiskekvot i Sverige och som flyttat sitt fiske till Västsahara.

– Sverige exporterar idag överfiske och exploatering till det ockuperade Västsahara. Regeringen behöver lyfta blicken och inse att överfiske är ett globalt problem. Det hjälper inte att ta fartyg från den svenska fiskeflottan ifall de kan skickas till överfiskade vatten i andra delar av världen, säger Jan Isakson, havsmiljöexpert på Greenpeace.

Idag röstar EU-parlamentet om EU:s Marockoavtal, som bl.a. handlar om EU-fiske i Västsahara ska tillåtas. Sverige säger av folkrättsliga skäl nej till att EU ska börja bedriva fiske i Västsahara. 

– Hur ser landsbygdsminister Eskil Erlandsson på att det regelverk som han infört leder till ett fiske i Västsahara som strider mot Sveriges position i EU, att inget fiske ska förekomma om inte det godkänts av västsaharierna? Är Eskil Erlandsson beredd att ändra regelverket för att stoppa exporten av överfisket till Västsahara? säger Jan Isakson.

Samtliga fiskbestånd i Västsahara, utom sardinerna, är redan överfiskade. Och enligt FN-organet FAO riskerar sardinellabeståndet, som är mycket viktigt för småskaliga kustfiskare i hela regionen, en kollaps om inte fisket minskar dramatiskt. De före detta svenska fartygen förvärrar nu överfisket i området.

– Sverige måste, liksom de andra länderna inom EU, i en nära framtid eliminera sin överkapacitet i fiskeflottan. Det betyder att många fler fartyg kommer att behöva tas bort från den svenska fiskeflottan. För att inte en merpart av dessa ska hamna i Västsahara eller andra överfiskade vatten i världen måste regeringen se till att det införs krav på att alla fiskare som säljer sin fiskekvot antingen skrotar sina fartyg eller tar dem permanent ur fisket. Det ska inte gå att exportera överfiske, säger Jan Isakson.

Greenpeace har bilder som visar hur ett fiskefartyg, som under 2013 utrustats och förberetts för export i Fiskebäck i Sverige, nu bedriver ett skandalöst miljömässigt ansvarslöst fiske i Västsahara. Se och ladda ner bilderna här.

Ladda ner rapporten ”Exporting Exploitation: How retired EU fishing vessels are devastating West African fish stocks and undermining the rights of local people”.

Sveriges position inför EU-omröstningen om Marockoavtalet (sidan 7).

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera