Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

EU-kommissionen är självkritisk och erkänner att man drivit sin politik och sina mål på allt för bred bas, där effektiviteten inte varit tillräckligt hög. Endast 17 procent av de skyddade arterna och livsmiljöerna i EU befinner sig i välstånd, och bara 11 procent av de skyddade ekosystemen mår bra.

Fram till 2020 arbetar EU-kommissionen nu med en ny strategi mot sex mål:

– Se till att de EU-lagar som skyddar fåglar och livsmiljöer följs.
– Bevara och förbättra ekosystemen och återställa minst 15 procent av de skadade  områdena.
– Få jord- och skogsbruket att främja den biologiska mångfalden.
– Garantera ett hållbart fiske genom att minska fångsterna till vetenskapligt fastställda gränser senast 2015. 88 procent av fiskbestånden i EU är överfiskade eller utarmade.
– Bekämpa främmande arter som invaderar våra ekosystem och hotar 22 procent av EU:s inhemska arter.
– Öka EU:s insatser för att motverka den globala förlusten av biologisk mångfald.
   Nu ska parlamentet och rådet diskutera och godkänna strategin.

Nu återstår det att se om Europas politiker kommer att efterleva detta. Att fram till 2015 – garantera – ett hållbart fiske låter i mina öron för bra för att vara sant. Vetenskapen har i många herrans år varnat om utfiskning, kommit med rekommendationer och slagit larm, allt utan att EU-kommissionens agerat. Ska man nu helt plötsligt garantera ett hållbart fiske utformat efter vetenskapligt framtagna riktlinjer, på bara några år? Om denna profetia besannas är det inte en dag för sent, men bara det faktum att man skrev nya fiskeriavtal med Marocko för några månader sedan, tyder väl inte på en stor attitydsförändring tycker jag.

Läs mer här -> Miljö & Utveckling

//Sebastian Wiman

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera