Annons

 i Eko/Miljö

Provfisken, fiskhälsoanalyser och miljögiftsprovtagningar visar att fiskens hälsa i fyra områden längs den svenska kusten återhämtat sig något, men att halterna i fisken av miljögifterna kvicksilver och pesticiden HCB ökar under perioden 2002-2018.

Mängden karpfiskar som mört ökar medan förekomsten av abborre tenderar att minska. Detta visar forskare från Göteborgs universitet, Naturhistoriska riksmuseet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i ett nyligen publicerat faktablad från den nationella integrerade kustfiskövervakningen i Sverige.

Inom den nationella miljöövervakningen i Sverige finns sedan slutet 1980-talet ett program för integrerad kustfiskövervakning som utförs årligen i fyra så kallade referensområden längs den svenska kusten. Från Fjällbacka i Västerhavet till Holmöarna i Kvarken. Syftet med programmet är att kartlägga fiskbeståndens status, fiskens hälsotillstånd och dess miljögiftsbelastning. Övervakningen utförs av Göteborgs universitet (fiskhälsa), Naturhistoriska riksmuseet (miljögifter) och Sveriges lantbruksuniversitet (fiskbestånd) på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Resultaten från 2019 års undersökningar publiceras nu i ett omfattande faktablad på SLU:s webb.

Läs mer här -> SLU

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!