Annons

 i Eko/Miljö

Sportfiskeförbunden i Sverige, Danmark, Finland och Norge kräver i ett gemensamt dokument skärpta förvaltningsåtgärder för att minska skadorna på fiskbestånden från mellanskarv.

Ett historiskt överfiske i europeiska vatten, i kombination med exempelvis övergödningsproblematik och tillhörande rekryteringsstörningar i havsområden som Östersjön, gör att återuppbyggnaden av våra kustfiskbestånd går långsamt. En skarv äter ca 400–500 gram fisk per dag och i nuläget utgör därför mellanskarvens predation en onaturlig och ytterst kritisk påverkan på återkomsten av starka fiskbestånd.

Särskilt oroväckande är att mellanskarven nu i större omfattning börjat jaga även i svenska vattendrag, både stora och små. I Danmark, där man forskat på skarv i över 15 år, har bestånd av lax, öring och harr decimerats kraftigt i flera vattendrag…

Läs mer här -> Sportfiskarna

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera