Annons

 i Magazinet

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delar nu ut 850 000 kronor till olika projekt för informationsinsatser för ökad fiskevård.

– Vi har prioriterat projekt som berör vatten där allmänheten har rätt att fiska, längs kusterna eller i tillrinnande vattendrag upp till första vandringshindret, säger Per Olsson, handläggare på enheten för biologisk mångfald.

I år har fiskevårds- och miljöorganisationer kunnat söka medel till nationella och regionala informationsinsatser som främjar fiskevården genom bevarande, restaurering och hållbart nyttjande i vatten där alla har rätt att fiska.

-V i fick in nio ansökningar och sex av dessa har nu fått pengar. Det rör sig exempelvis om informationskampanjer, utbildningar, konferenser och annan kunskapsförmedling

– Vi tror att det här är projekt som på sikt bidrar till att öka allmänhetens engagemang och förståelse för fiskevård och biologisk mångfald i våra vatten, säger Per Olsson

Här är de projekt som fått pengar:

  • Sveriges Fiskvattenägarförbund får 120 000 kronor för att ta fram nytt utbildningsmaterial för fisketillsynsmän. Det ska vara aktuellt, modernt och geografiskt anpassat både för grund- och fortbildning.
  • Världsnaturfonden, WWF, får 230 000 kronor till ett projekt för att belysa ekonomiska och sociala vinster av en miljöanpassad vattenkraft.
  • Sportfiskarna får 120 000 kronor för ett projekt vars mål är att få fler att engagera sig i arbetet med att stärka havsöringsbestånden längs västkusten. Att sprida kunskap om hur det kan ske och varför.
  • Sportfiskarna får även 200 000 kronor för att ta fram boken Ekologisk vattenvård med fokus på vattendirektivet.
  • Sportfiskarna får även 130 000 kronor för arbetet med appen Fångstdatabanken. Målet är att öka kunskapen om sportfisket fångster och samla data från detta.
  • Östersjölaxälvar i samverkan får 50 000 kronor för ett projekt som rör hur målen för bestånd av lax och öring kan uppnås i enskilda vattendrag.

Projekten ligger i linje med HaV:s fokusområden ”Biologisk mångfald i rinnande vatten” och ”Insatser för en levande Östersjö” samt miljökvalitetsmålen ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Hav i balans samt en levande kust och skärgård”.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Per Olsson, handläggare på enheten för biologisk mångfald, Tel: 010-698 62 90, Mobil: 072-700 52 15, E-post:per.olsson@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Häng med på vårt nyhetsbrev och få senaste nytt från oss på +FishEco.

Prenumerera nu »

You have Successfully Subscribed!