Annons

 i Eko/Miljö

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför förbud för fiske efter ål i svenska kustområden mellan 1 november 2018 och 31 januari 2019.

– Vi beslutar i enlighet med vårt förslag som varit på remiss till fiskets organisationer, länsstyrelser, myndigheter och olika intresseorganisationer, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning på HaV. 

EU:s fiskeministrar har beslutat om nya regler under 2018 för att skydda den hotade ålen. Reglerna innebär förbud för yrkesfiske efter ål i havet under en valfri sammanhängande period på tre månader, mellan den 1 september 2018 och den 31 januari 2019.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för att genomföra EU-beslutet i Sverige.

De nya reglerna om att förbjuda fiske efter ål i havet under tre sammanhängande månader omfattar alla EU-vatten i Nordostatlanten, inklusive Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Förbudet omfattar inte fiske efter ål som är mindre än 12 centimeter, fiske efter ål i Medelhavet eller fritidsfiske efter ål.

– Vid val av period för fiskeförbud under 2018 har vi beaktat påverkan på svenskt fiske i förhållande till åtgärdens förväntade effekt på hela beståndet. Vi bedömer att ett fiskeförbud från november till och med januari minskar det svenska kustfisket efter ål med ytterligare 22 procent, vilket motsvarar cirka 35 ton, säger Ingemar Berglund.

Den europeiska ålen utgör ett och samma bestånd och är klassad som akut hotad av bland annat Artdatabanken. 2007 antog EU en förordning för att skydda och stärka beståndet av europeisk ål. Det långsiktiga målet är att minst 40 procent av den mängd blankål som skulle producerats i ett av människan opåverkat bestånd ska ha möjlighet att utvandra och chans att överleva. För att bidra till målet ska varje medlemsland ha en nationell ålförvaltningsplan. Den svenska planen bygger på fyra åtgärdsområden; fiskereglering, ökad överlevnad vid passage av vattenkraft, ökad kontroll och stödutsättningar av ålyngel.

– Parallellt med beslutet om en tre månader lång förbudsperiod under 2018/2019 så utvärderar vi nu den svenska ålförvaltningsplanen och analyserar den totala effekten av alla åtgärder som genomförs. Utöver fiskets påverkan omfattas även åtgärder för att minska påverkan från vattenkraft, utsättningar av ålyngel samt kontroll och tillsyn, säger Ingemar Berglund.

– Om utvärderingen visar att vi bör vidta fler åtgärder så kommer vi att göra det. Sådana åtgärder bör då utformas för att över tid bidra till beståndets återhämtning på lång sikt.

Länk till pressmeddelande: HaV föreslår förbud för ålfiske under tre månader för att skydda den hotade ålen

Länk till föreskriften

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Ingemar Berglund, chef, avdelningen för fiskförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 07, mobil 070-696 93 20, e-post ingemar.berglund@havochvatten.seJens Persson, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 62 44, mobil 070-761 20 37, e-post jens.persson@havochvatten.se

 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera