Annons

 i Eko/Miljö, Notiser

Förslag om nytt fredningsområde i Gävleborgs län på remiss! Nu skickar HaV ett förslag om ett nytt fredningsområde på remiss. Allt fiske vid Nianåns mynning och Njutångersfjärden i Hudiksvalls kommun föreslås bli förbjudet.

– Syftet är framför allt att gynna den havsvandrande öringen, säger Martin Karlsson, utredare vid HaV.

Ett utrivet kraftverk i Nianån och en biotoprestaurering har varit bra för fisklivet i ån. Nu kan fiskarter som öring ta sig upp i hela vattensystemet och har hela nio mil vattendrag att nyttja.

Fina lekplatser
Många av de övre sträckorna i ån har väldigt fina lekplatser för havsvandrande öring, men också annan vandrande fisk nyttjar ån i olika utsträckning under delar av sin livscykel. Totalt har över 15 miljoner kronor satsats för att åtgärda vandringshindren, skriver länsstyrelsen i Gävleborgs län i en begäran om ett nytt fredningsområde till Havs- och vattenmyndigheten.

– Nu behövs det också skyddsåtgärder i form av fiskereglering även i havet utanför själva mynningen till Nianån. Då får fisken verkligen bästa möjliga förutsättningar för att kunna nyttja nyskapade habitat uppströms det äldre kraftverket, säger Martin Karlsson.

Handredskap tillåtna viss tid
I förslaget föreslås dock att fiske med handredskap, där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt, ska vara tillåtet under tiden 1 maj – 31 augusti. Det nuvarande fredningsområdet i Örängsåns mynningsområde ska inkluderas i det nya fredningsområdet för Njutångersfjärden.

Remissen har tagits fram regionalt i samverkan mellan Länsstyrelsen i Gävleborg, Hudiksvalls kommun och fiskevårdsområdet i området. Den skickas bland annat till berörda länsstyrelser, Jordbruksverket, Kustbevakningen, yrkesfiskeorganisationer och sportfiskeförbund.

Remissvar ska vara hos Havs- och vattenmyndigheten senast 15 juni 2022. Förslaget föreslås träda i kraft 15 juli 2022.

Sportfiskeprylar

 

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar
Showing 1 comments
 • Sune Hörnquist

  Hej! Har ni uppmärksammat att det är i princip utsättnings förbud för regnbåge i Värmlands län.
  Vi är ett fiskevårdsområde Nykroppa -Storfors som har blivit nekade av länsstyrelsen att sätta ut fisk.
  Vi har haft regnbåge i Västra Skärjen sedan slutet av 60talet men nu är det stopp.
  Men det är tillåtet i andra län att sätta ut fisk, man kan undra hur dom resonerar på
  länsstyrelsen i Värmland.

Kommentera