Annons

 i Eko/Miljö

Nu är det beslutat att nya regler för vägning av fisk kommer att träda i kraft i Sverige den 1 oktober. Reglerna gäller förstahandsmottagare och yrkesfiskare och även dem som transporterar fisk. Syftet är att få en säkrare bild – i alla EUs medlemsländer – av hur mycket fisk som landas.

Enligt de nya reglerna har den som köper fisk från en yrkesfiskare, en så kallad förstahandsmottagare, ansvar för att fångsten vägs enligt en viss vägningsstandard.

– Syftet är att få en säkrare bild – i alla EUs medlemsländer – av hur mycket fisk som landas, säger Anna Söderblom, chef för fiskerikontrollenheten på Havs- och vattenmyndigheten. 

Inkörningsperiod med fokus på stöd 
Reglerna beslutades på EU-nivå 2011 men först nu genomförs de i Sverige och det är Havs- och vattenmyndigheten (HaV) som omsätter EUs fiskeregler till svensk lag. Det är också HaV som ska kontrollera att reglerna efterlevs. 

– Nu i början kommer vi först och främst ha fokus på att informera och hjälpa dem som berörs att göra rätt. En sorts inkörningsperiod med utrymme för dialog och återkoppling. Men sedan kan den som inte följer reglerna riskera påföljd, säger Anna Söderblom. 

Oro bland yrkesfisket 
HaV har samverkat med fiskerinäringen inför det svenska genomförandet av de nya vägningsreglerna. Näringen uttryckte oro för att de kan slå hårt mot framför allt de mindre fiskeriföretagen. Även om HaV har försökt att göra vägningsreglerna så smidiga som möjligt finns vissa ramar i EUs regelverk att hålla sig till.


– Jag har förståelse för att det kan bli en jobbig omställning för en del, men många som jag pratat med har det visat sig var oroliga i onödan. I många fall har det till och med visat sig att man i praktiken redan tillämpar de nya reglerna, säger Anna Söderblom. 

Kortfakta nya vägningsreglerna 

  • Vågen som används ska vara godkänd enligt SWEDAC:s föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:18) om Icke automatiska vågar 
  • Det är normalt uppköparen (förstahandsmottagaren) som har ansvar för fångsten vägs 
  • Hela fångsten ska vägas
  • Om fångsten är sorterad i jämna lådor om max 50 kg kan istället en viss andel av lådorna vägas

 

Mer om nya vägningsreglerna 

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten 
Anna Söderblom, chef för enheten för landningskontroll 
Tel: 010-698 61 59, mobil: 073-089 53 67 

Anders Bogelius, verksamhetsutvecklare vid avdelningen för fiskförvaltning 
Tel: 010-698 61 44, mobil: 070-601 32 41 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

Custombaits

Buster Jerk LTD 4 små rätter!

Succefärgerna Fyra Små Rätter Buster Jerk! Du köper dom här! Vill du veta mer om dessa gäddmagneter klickar du här!

You have Successfully Subscribed!