Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Finns det en koppling mellan miljöfarliga ämnen och hur fisken mår i Hanöbukten?

Den frågan har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fått i uppdrag av regeringen att utreda under tre år.

– En viktig del i det arbetet är att få in mer kunskap. Därför vill vi att exempelvis fiskare och boende i området bidrar med observationer, exempelvis döda och skadade fiskar, säger Fredrik Ljunghager

Från och med i dag öppnar HaV möjligheten för allmänheten att bidra med kunskap på sin hemsida. Här går det att enkelt rapportera in om man ser något avvikande, bland annat kan besökaren lätt placera in sina observationer på en karta.

– Vi arbetar redan med flera åtgärder för att komma tillrätta med problemen i Hanöbukten. Det här är vår senaste satsning, vi vill göra det så enkelt som möjligt för den som vill bidra med kunskap för en friskare Hanöbukt, säger Fredrik Ljunghager, utredare på enheten för miljöövervakning på HaV.

– På vår hemsida kommer vi också att löpande rapportera om vad HaV och andra myndigheter gör. Det finns många frågor och ett stort engagemang kring Hanöbukten, detta är ett sätt att försöka möta det intresset och få mer kunskap.

De senaste åren har flera larmrapporter kommit om fynd av döda och sårskadade fiskar samt ökad brunifiering av vattnet i Hanöbukten. I december 2012 fick HaV i uppdrag av regeringen att utreda bakgrunden och orsakerna till problemen. Slutrapporten lämnades över till regeringen hösten 2013. I somras fick HaV ett nytt regeringsuppdrag att under tre år undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa samt orsakerna till sårskadad fisk. Detta ska vara klart senast 28 februari 2018.

– Hittills har den befintliga miljöövervakningen och andra analyser inte kunnat bekräfta de problem som observerats i Hanöbukten. Vi har inte heller kunnat peka ut någon enskild orsak till problemen, säger Fredrik Ljunghager.

Här kan du rapportera in dina observationer

Här kan du läsa mer om det treåriga regeringsuppdraget

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete med problemen i Hanöbukten

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Fredrik Ljunghager, utredare, enheten för miljöövervakning, tfn 010-698 60 45, mobil 076-134 00 15, e-post fredrik.ljunghager@havochvatten.se, Bertil Håkansson, chef, enheten för miljöövervakningtfn 010-698 60 14 , mobil 072-213 92 59, e-postbertil.hakansson@havochvatten.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera

You have Successfully Subscribed!