Annons

 i Eko/Miljö

En rik artförekomst av små algätande djur är ett skydd mot påväxt, visar en unik internationell studie som nyligen har publicerats i Ecology letters och där forskare från Göteborgs universitet deltagit. När algbetare som märlkräftdjur, tångråsuggor och snäckor försvinner i haven rubbas den ekologiska balansen. I takt med att betarna minskar ökar istället algpåväxten på stora sjögräs som då kan slås ut.

I en stor internationell studie har samma experiment utförts samtidigt på femton olika platser i Europa, USA och Japan. Studien visar att små algätande kräftdjur och snäckor har en avgörande betydelse för att kontrollera algpåväxten på ålgräs.

– Studien visar att de system där det finns många olika arter betare fungerar bättre. Funktionen med många olika arter innebär att det blir effektivare att hålla rent. När betarna minskar i haven ökar påväxten, säger Per-Olav Moksnes, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, som leder den svenska delen av studien.

En minskad biodiversitet (artförekomst) i havet av djur som små kräftdjur och snäckor innebär att utbredningen av snabbväxande alger inte kan hållas i schack. Och när algerna blir flera täcker de sjögräs som då inte får tillräckligt med ljus för att kunna växa.

Utfiskning ett problem med följder

På västkusten har forskare från Göteborgs universitet tidigare studerat problemen med de mattor av alger som ligger i badvikarna och bland annat täcker ålgräsängarna. Dessa algmattor består av snabbväxande fintrådiga alger som förhindrar att ljus kan tränga igenom till den underliggande växten.

– Den globala studien visade också att påväxtalger ökade mer när man tog bort de algätande kräftdjuren än om man ökade gödningen i vattnet. Det räcker därför inte med att minska övergödningen för att komma till rätta med algmattorna. Man måste se till att återfå de små algbetarna också, säger Per-Olav Moksnes.

Att de fintrådiga algernas utbredning ökar i Västerhavet beror på att de små algbetande kräftdjuren äts upp av småfiskar. Idag finns fler småfiskar eftersom mängden större fisk minskat på grund av fiske.

Ålgräs viktigt för marint liv

Det är lika viktigt för havet med hög artförekomst (biodiversitet) som att man kommer åt problemet med övergödningen. Ålgräsen är havens barnkammare och har stor betydelse för det marina livet. Nu ser man att ålgräs minskar.

– Förklaringen är inte bara övergödningen utan våra experiment visar att algbetande smådjur minskat. Det finns inte en kontroll av påväxten av alger på sjögräs. Den balansen har rubbats eftersom småfiskar ätit upp dessa betare till följd av att torsken är utfiskad.

Den internationella studien ingår i det globala forskningsnätverket ZEN (Zostera Experimental Network). Den svenska delen av studien utfördes i Gullmarsfjorden och koordinerades av Per-Olav Moksnes i samarbete med Lars Gamfeldt (också från institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborg universitet), Johan Eklöf (Stockholms universitet) samt Stein Fredriksen och Jonas Thormar från Oslo universitet.

Länk till artikeln: http:// doi.wiley.com/10.1111/ele.12448 http://doi.wiley.com/10.1111/ele.12448

Foto: Jonas Thormar

Bild 1: Ålgräs från Västkusten

Bild 2: Kartbilden visar alla platser där studien är utförd

Bild 3: En amphipod (märlkräfta) och isopod (havsgråsugga); båda viktiga algbetare

Bild 4:porträtt  av Per-Olav Moksnes 

Kartbilden visar alla platser där studien är utförd

Carina Eliasson 
Pressinformatör 
Göteborgs universitet 
telefon: width=0031-786 98 73 
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera