Annons

 i Blogg 2013

Projekt som rör kalkning, fiskevård, lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och skydd av hotade arter får i år dela på totalt 437 miljoner kronor. Det är Havs- och vattenmyndigheten som fördelar stödet till länsstyrelserna runt om i landet. I år sker en extra satsning på lokala vattenvårdsprojekt och fiskevård.

Havs- och vattenmiljöanslaget, som i år är 9 procent högre jämfört med 2019, är en viktig nationell satsning för att bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Havs- och vattenmyndigheten fördelar delar av stödet till landets 21 länsstyrelser som i sin tur fördelar medel vidare till kommuner och olika organisationer.

Pengarna går bland annat till fiskevård, kalkning, arbete med vattenförvaltning, åtgärdsprogram för hotade arter samt insatser för att bevara och skydda havs- och vattenmiljöer.

Minska övergödningen

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) har sedan 2018 fått ökat stöd. LOVA-bidraget infördes 2009. Det kan sökas av kommuner, ideella organisationer och sammanslutningar i icke vinstdrivande syfte till lokalt vattenvårdsarbete.

– Syftet är i första hand att minska övergödningen och spridning av miljöfarliga ämnen i vattenmiljön, säger Mats Svensson, avdelningschef vid Havs- och vattenmyndigheten.

Skapar nya arbetstillfällen

En nyhet i år är att mer stöd ges till lokala fiskevårdsprojekt. Återställning av livsmiljöer och utsättning av fisk är några exempel på vad som kan göras.

– Det är ett viktigt område och vi är väldigt glada att kunna dela ut mer stöd till just detta. Ett extra plus är att det skapar arbetstillfällen inom turism och sportfiske, säger Mats Svensson.

Totalt fördelas de 437 miljonerna så här:

  • Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA-projekt: 230 miljoner
  • Kalkning: 165 miljoner
  • Åtgärder för att skydda hotade arter: drygt 13 miljoner
  • Fiskevård: 29 miljoner 

För mer information, kontakta:

Mats Svensson, chef avdelningen för havs- och vattenförvaltning vid Havs- och vattenmyndigheten. Tel 010-698 63 74, mats.svensson@havochvatten.se

Så här fördelas stödet till länsstyrelserna:

Länsstyrelse Belopp (miljoner kronor)
Blekinge 14,8
Dalarna 15,9
Gotland 7,3
Gävleborg 16,6
Halland 26,7
Jämtland 16
Jönköping 22,8
Kalmar 18,7
Kronoberg 17,6
Norrbotten 10,5
Skåne 30,3
Stockholm 19,3
Södermanland 12,1
Uppsala 13,7
Värmland 39
Västerbotten 29,9
Västernorrland 16,4
Västmanland 9,4
Västra Götaland 70,5
Örebro 12,5
Östergötland 17,6

 

Ämnen

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera