Annons

 i Eko/Miljö

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med sin översyn av riktlinjerna för båtbottentvätt av fritidsbåtar.

Den nya versionen innehåller bland annat förtydliganden om när spolplatta med reningsanläggning behövs för att uppfylla miljökraven.

 Målet med riktlinjerna är att minska och på sikt få bort användningen av giftig bottenfärg som kan skada djur och växter i våra hav och sjöar, säger Christer Larsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

 

Även om användningen av giftiga färger minskar så målar de flesta båtägare fortfarande skrovet med så kallade biocidfärger.Skälet är att det minskar påväxten av exempelvis alger och havstulpaner vilket bevarar båtens köregenskaper och håller nere bränsleförbrukningen. Problemet är att de verksamma gifterna i färgen sprids i vattnet och skadar de marina och limniska miljöerna och deras känsliga ekosystem och organismer.

År 2011 fick Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att – i samråd med Naturvårdsverket och Transportstyrelsen – kartlägga och utreda hur hav och sjöar påverkas av båtbottentvättning. I uppdraget ingick också att ta fram riktlinjer och riktvärden för hur denna bör ske. Rapporten ”Båtbottentvättning av fritidsbåtar (2012:9)” är en redovisning av kartläggningen medan rapporten ”Båtbottentvättning av fritidsbåtar (2012:10)” innehåller riktlinjerna.

– Riktlinjerna har i vissa fall tolkats som föreskrifter och det har inte varit helt tydligt vilken myndighet som har tillsynsansvaret för utformningen av en anläggning i en båtklubb eller hamn. I denna reviderade version förtydligar vi vem som ansvarar för vad och att det rör sig om riktlinjer, våra rekommendationer, säger Christer Larsson.

Kommunens miljönämnd (eller motsvarande) har ansvaret för tillsyn av anläggningar för båtbottentvätt och bestämmer vilka miljökrav som ska gälla. Verksamhetsutövaren ansvarar för att anläggningen sköts och uppfyller miljökraven. Naturvårdsverket ansvarar för att ta framtillsynsvägledningen och HaV:s ansvarar för att ta fram riktlinjer som ett stöd, en rekommendation för kommunerna.

– Vi skiljer mellan båtar som är målade med giftig och med giftfri färg. De som målats med giftfri färg kan tvättas på fler och lättare sätt, på land utan särskild anläggning eller genom borsttvätt i vatten, säger Christer Larsson.

– Båtar som är eller har varit bottenmålade med giftfärg bör inte rengöras i borsttvätt eftersom utläckaget av gifter ökar om ytfilmen tas bort. Båtar som målats med giftig färg bör tvättas på spolplatta med en reningsanläggning

Vid tvätt av båtar som är målade med biocidfärger, eller där rester av gammal biocidfärg finns kvar, behöver spolvattnet renas innan det släpps åter till miljön. Enligt riktlinjerna ska både organiskt och oorganiskt material som uppstår vid tvättning av ett båtskrov målat med biocidfärg omhändertas och hanteras på rätt sätt.

Behovet av medel mot påväxt skiljer sig geografiskt och HaV menar att det är viktigt att hitta bra, lokala lösningar. Enligt riktlinjerna kan kommunerna bedöma när en båt får anses som giftfri. Exempelvis kan en båt som inte målats senaste säsongen bedömas som ren vilket innebär att en hamn inte behöver bygga en spolplatta med avanserad reningsutrustning.

HaV:s riktlinjer avser endast båtbottentvätt. Det kan finnas andra sätt att minska både användningen av biocidfärg och spridningen av gifter från båtar i vattnet eller uppställda på land

– På sikt bör biocidfärger helt fasas ut. I denna process är utvecklingen av båtbottentvättar en viktig del. För att nå målet om en giftfri fritidsbåtkultur måste båtägare, båtklubbar och andra intressenter verka tillsammans för en minskad användning av biocidfärger och en ökad användning av giftfria metoder, säger Christer Larsson.

Här kan du läsa HaV:s riktlinjer för båtbottentvätt

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Christer Larsson, utredare, enheten för havsplanering och maritima frågor, Tel: 010-698 69 11, Mobil: width=0076-538 62 11, E-post: christer.larsson@havochvatten.se, Thomas Johansson, chef, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor, tfn width=0010-698 60 19, mobil width=0072-213 90 06, e-post thomas.johansson@havochvatten.se

 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera