Annons

 i Press/Reklam

Drygt två miljoner fördelades på fem projekt som alla på olika vis bidrar till lokalt ledd utveckling i Leader Södra Bohuslän. Det var i måndags som Leader Södra Bohusläns styrelse träffades i EllösParken för att besluta om vilka projektidéer som skulle få sina ansökningar beviljade. Ett projekt handlar om sportfiske.

Havsöringsvägen är ett samarbetsprojekt där man vill utveckla Bohuslän till en sportfiskedestination i världsklass. Projektet sträcker sig över både Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och gränsbygd, från Kungälv i söder till Strömstad i norr. Man vill ta tillvara på möjligheten till landnära fiske efter självreproducerande vild havsöring genom att kartlägga området, lyfta fiskeplatser och de faciliteter som finns i form av boenden, ramper, butiker restauranger, samt marknadsföra detta både nationellt och internationellt och på så sätt bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen.

Extra tacksamt är att sportfiskesäsongen är som bäst i april, maj och augusti, september vilket innebär en utveckling och förlängning av turistsäsongen i Bohuslän. Projektet drivs av Stenungsunds kommun och har sammanlagt beviljats 904 335 kronor från båda leaderområdena

Leader Södra Bohuslän är en ideell förening och ett av 48 Leaderområden i Sverige. Föreningen och de projekt som den beslutar om finansieras av Socialfond, Regionalfond och Landsbygdsfond samt av kommunerna i området. Privat, ideell och offentlig sektor i de ingående kommunerna arbetar utifrån en lokalt framtagen utvecklingsstrategi för området fram till år 2020.

Kontakt:
Verksamhetsledare
Frida Larsson
Verksamhetsledare
Frida.larsson@leaderodrabohuslan.se<mailto:Frida.larsson@leaderodrabohuslan.se>
0730-644929

Kontakt projektet:
Havsöringsvägen: Jonas Nordigårds 0706-31 04 44

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera