Annons

 i Eko/Miljö

Havsmiljöinstitutet får 19 miljoner av Naturvårdsverket för att leda forskningsprogrammet WATERS. Programmet genomförs i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet, Göteborgs Universitet, Stockholms Universitet, Umeå Universitet, Århus Universitet, Fiskeriverket, SMHI samt en rad miljökonsulter.

 

Programmet, Waterbody Assessment Tools for Ecological Reference conditions and status in Sweden, ska ta fram kunskap som kan användas framför allt i Svenska myndigheters arbete med EU:s ramdirektiv för vatten, i sötvatten och marina miljöer. Programmet är planerat att pågå till och med 2015, men beslut om medel har tagits till och med 2012. Budgeten för hela programperioden är totalt 47 miljoner kronor.

– Inom WATERS hoppas vi kunna utveckla forskning av hög kvalitet kring hur våra vattenmiljöer reagerar på störningar såsom exempelvis övergödning. Denna kunskap behövs för att kunna bedöma hur kustområden, sjöar och vattendrag ”mår”, säger Mats Lindegarth på Havsmiljöinstitutet och programmets koordinator.

Programmet spänner över flera forskningsämnen och kommer att drivas i nära samarbete med nationella och regionala myndigheter, som kommer att vara viktiga användare av forskningsresultaten. Mer än 30 forskare från 13 olika organisationer är med i programmet.

– Vi har satt ihop ett program för att möta de problem som exempelvis vattenmyndigheterna stött på i arbetet med vattendirektivet. Att ta fram ny, vetenskapligt intressant kunskap samtidigt som användarperspektivet är centralt är viktiga ledstjärnor inom programmet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Lindegarth
programkoordinator,  Havsmiljöinstitutet, 0526-686 72, 0705-48 31 11mats.lindegarth@havsmiljoinstitutet.se
Åke HagströmHavsmiljöinstitutets chef, 031-786 64 60
ake.hagstrom@havsmiljoinstitutet.se
Kerstin Jansboforskningssekreterare Naturvårdsverket, 010-698 14 56,
kerstin.jansbo@naturvardsverket.se
Anneli Nivrénpresschef Naturvårdsverket, 010-698 13 12, 070-206 37 27,
anneli.nivren@naturvardsverket.se

 

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera