Annons

interfiske-daiwa-p
 i Eko/Miljö

Pressmeddelande. Länsstyrelsen beslagtog ett femtiotal nät vid helgens fisketillsyn i kustområdet kring Kalix. I näten fanns ett tjugotal havsöringar av varierande storlek.

Länsstyrelsen bedömer att det är ett olagligt fiske som medvetet riktas mot havsöring som bedrivs.  

Riktat fiske efter havsöring

Helgens fisketillsyn resulterade i att Länsstyrelsens fisketillsynsmän beslagtog närmare 1,5 kilometer med nät. Näten innehöll i huvudsak havsöring men också enstaka sikar, abborrar och gäddor. Totalt satte tillsynsmännen tillbaka tjugo havsöringar med vikter upp till 5 kg. Utifrån hur näten var utlagda bedömer Länsstyrelsen att fisket medvetet var riktat efter havsöring.  

– Det är ingen tvekan om att detta är riktat havsöringsfiske, säger Dan Blomkvist på Länsstyrelsen. Det syns på hur näten är lagda och frekvensen fångade öringar per nät är mycket hög.  

Eftersom öringen allvarligt skadas eller dör sedan den fastnat i nätet räknar Länsstyrelsen med att mycket få av de återutsatta öringarna kommer att klara sig.  

 – Tyvärr kan vi konstatera att dom allra flesta öringar är allvarligt skadade eller redan döda när vi hittar näten, säger Dan Blomkvist. Det är ett stort antal värdefulla avelsfiskar som verkligen behövs för att återuppbygga öringsstammarna som går förlorade på detta sätt.  

Teknikutveckling effektiviserar

En del av beslagen gjordes sent på kvällen i mörker vilket vanligtvis gör det svårt eller omöjligt att hitta utlagda nät. Beslagen var möjliga att göra eftersom Länsstyrelsen fått tillgång till ny teknologi för sin tillsyn.  

– Vi vet att många som medvetet fiskar olagligt lägger ut sina nät sent på kvällen för att undgå upptäckt. Med hjälp av den nya utrustning som finns i den tillsynsbåt som vi fått tillgång till så kan vi utföra effektiv tillsyn även i svåra förhållanden så vi hoppas kunna stävja detta, säger Dan Blomkvist  

Svårt att bevisa

Trots de stora redskapsbeslagen har inte några personer kunnat lagföras för tjuvfisket. Beviskraven i fiskelagstiftningen är höga och i princip måste tjuvfiskaren tas på bar gärning för att denne ska kunna bevisas skyldig.  

Bakgrund

Bottenvikens stammar av havsöring är i dåligt skick. Det internationella havsforskningsrådet (ICES) har i sina utvärderingar bedömt att stammarna är utrotningshotade. En stor del av de fiskevårdsåtgärder som görs i Norrbotten görs därför med syfte att gynna havsöringen.  

Öringsfiske med nät på våren har varit förbjudet sedan lång tid vid kusten. Eftersom det samtidigt varit tillåtet att fiska med nät efter andra fiskarter blev regleringarna ineffektiva och många öringar fångades som bifångst vid annat fiske. Det var också möjligt att fiska riktat efter havsöring eftersom fisketillsynen inte kunde att bevisa att det var öring som var målet för fisket.  

Under vår och höst uppehåller sig öringen i huvudsak på grunt vatten och är då extra lätt att fånga med nät. År 2006 beslutade därför Fiskeriverket om förbud för fiske med nät på grundare vatten än tre meter enligt gällande sjökort, under våren (1 april – 10 juni) och under hösten (1 oktober – 31 december).  

Sedan tidigare gäller också att nät och andra redskap ska märkas med bland annat ägarens namn och adress alternativt telefonnummer och att varje fiskare får lägga ut högst 180 meter nät. Redskap som ligger fel eller som inte är märkta tas i beslag och lämnas till polismyndigheten.    

För mer information kontakta: 
Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent, tel. 0920-960 94; 
070-309 60 94

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera